20. december 2021

Forsøg med hæve-sænkegulv i farestien

Et hæve-sænkegulv i farestien skal beskytte grisene mod klemning, når soen lægger sig. SEGES Gris har netop afsluttet en afprøvning, som viste, at det interaktive gulv ikke kan redde pattegrisene alene.

Klemmes pattegrisene?

De danske griseproducenter er udfordret af, at cirka én pattegris pr. kuld klemmes ihjel. Dette sker oftest i forbindelse med, at soen lægger sig ned eller skifter position. Det er særligt de første dage efter faringen, at der klemmes pattegrise.

Formålet med afprøvningen var derfor at undersøge, om et hæve-sænkegulv i farestien kunne reducere pattegrisedødeligheden fra faring og frem til dag 4 efter faring, og om andelen af klemte pattegrise kunne reduceres. I afprøvningen indgik 1.300 søer fordelt i to grupper. Den ene halvdel af søerne blev indsat i farestier, hvor hæve-sænkegulvet var deaktiveret, og den anden halvdel blev indsat i farestier, hvor hæve-sænkefunktionen var aktiveret. 

”Hæve-sænkegulv i farestien var ikke den sikre vej til at øge pattegriseoverlevelsen. Godt nok klemmes der færre pattegrise, men i stedet dør pattegrisene senere af sult,” lyder det fra konsulent i SEGES Gris og projektansvarlige Trine Friis Pedersen, og tilføjer:

”Afprøvningen blev gennemført i en besætning, som i forvejen havde meget lav pattegrisedødelighed som følge af godt management, samt at personalet er i besætningen døgnet rundt alle ugens dage.”

0,1 pattegris blev forhindret i at blive klemt af soen

Hæve-sænkegulv i farestien reducerede andelen af pattegrise, der døde som følge af klemning med 14 %, svarende til 0,1 pattegris pr. kuld. Men hæve-sænkegulvet kunne ikke reducere dødeligheden overordnet, da pattegrisene i stedet døde senere af bl.a. sult. 

”Hæve-sænkegulvet forhindrede 0,1 gris pr. kuld i at blive klemt under soen, men lige så mange ekstra grise døde efterfølgende af sult. Blandt de pattegrise, der dør som følge af klemning, klemmes langt størstedelen, fordi de er sultne og prøver at få mælk ved soen. Hertil kommer grise, der er kolde og søger varme hos soen,” fortæller Trine Friis Pedersen, og fortsætter:

”Da vi i denne afprøvning fandt, at pattegrisene i stedet dør senere af sult, er det relevant at spørge: Skal vi forebygge, at pattegrisene klemmes ved at sørge for, at pattegrisene ikke er sultne og kolde, eller skal vi gøre det mere besværligt for soen at klemme pattegrisene?  For vi løser ikke problemet med klemning ved at etablere hæve-sænkegulv i farestierne, da udfordringerne er, at pattegrisene er sultne og kolde.”

Selvom teknologiske hjælpemidler kunne forhindre klemninger af pattegrise, så skal der stadig ydes en menneskelig indsats. Og den mest effektive vej til højere overlevelse er stadig medarbejderen i farestalden samt at forebygge fremfor at problemløse, slutter Trine Friis Pedersen.

Konsulent Trine Friis Pedersen fra SEGES Gris fortæller om resultaterne med hæve-sænkegulv.