23. december 2021

Hæder til de dygtigste deltagere i Produktionskoncept Slagtegris

På årsmødet for Produktionskoncept Slagtegris d. 1. december 2021 blev især to besætninger fremhævet for deres særlige indsats i den forgangne periode.

Tovholder fra SEGES Gris, seniorkonsulent Joachim Glerup Andersen havde på forhånd kigget grundigt i de deltagende bedrifters produktionstal og udvalgt de to besætninger, som udmærkede sig særligt.

Især følgende to besætninger blev fremhævet på årsmødet for Produktionskoncept Slagtegris.

  • Dynagro Svineproduktion I/S, som vandt prisen for at have udviklet sig mest i den forgangne periode. Bedriften havde opnået en udvikling således, at indtjening pr. slagtegris var øget med 44 kr. sammenlignet med besætningens effektivitet før start i konceptet. Dette er opnået ved forbedring af foderforbrug, tilvækst, kødprocent og dødelighed.
  • Stærsminde I/S, som vandt prisen for at have det bedste effektivitetsniveau. Bedriften opnåede et resultat hvor indtjening pr. gris er øget med 62 kr. sammenlignet med gennemsnittet af dansk griseproduktion. 
  • Rådgiver, Lisette Poulsen Danish Crown og Peter Andreasen Dynagro Svineproduktion I/S. Ejer af besætningen er Martin Lambert.
  • Hans Kristian Berg og Henrik Berg. Rådgiver i besætningen er Preben Rasmussen Danish Crown.

Samlet set har de deltagende besætninger i Produktionskoncept Slagtegris opnået en PSU Score på 126 (svare til øget indtjening på 26 kr. ekstra pr. slagtegris). Dette er målt på de 590.000 slagtegrise produceret i konceptet siden 2019. Besætninger som ønsker at opstarte i konceptet, kan se mere information på vores temaside for konceptet.

Nøgletal  
PSU Score 126 point
Ref. foderforbrug 30-115 kg 2,63 FEsv
Tilvækst 1050 gram
Døde og kasseret 2,60%
Kødprocent 62,1%