30. december 2021

Nytårshilsen fra formanden:Vi ser fremad

Formand for L&F Gris, Erik Larsen, ser fremad efter 2021. Et år med flere udfordringer.

Kære kollegaer

På mange måder er 2021 et år, som vi gerne ville have undværet. COVID-19 præger stadig året, og det kommer til at fortsætte i 2022. Priserne på både smågrise og slagtegrise har ikke holdt samme niveau som i de foregående år. Afrikansk svinepest rykker stadig nærmere den dansk-tyske grænse, og det har især betydning for afsætning af smågrise. Men det sætter også sit præg på priserne for slagtegrise i Europa. 

Når det kommer til Afrikansk svinepest, er vi er godt forberedte i grisesektoren. Vi har udvist rettidig omhu og sikret vores erhverv så godt, vi kan. Vi har et vildsvinehegn, som de fleste tyske griseproducenter er misundelige på. Vi har et ekstremt højt niveau af smittebeskyttelse i de danske besætninger. Og vi har en velfungerende ordning, som sikrer, at alle grisetransporter på dansk jord er vasket grundigt, før de kører ind i landet. DANISH ordningen er i særklasse. Det kan vi både være glade og stolte af, som danske griseproducenter. Men vi skal stadig holde fokus. For der skal bare ét øjebliks uopmærksomhed eller mangel på omtanke til, før vi har katastrofen.

Især i forhold til at gå på jagt i Polen og Tyskland vil jeg opfordre til, at I som griseproducenter undlader at tage på jagttur efter vildsvin og hjorte i de områder, hvor smitten er. Både for at undgå den direkte smitterisiko, men også på grund af signalværdien. Det er måske svært for andre udenfor erhvervet at forstå, at de skal være ekstra påpasselige, hvis griseproducent Larsen arrangerer jagtture til Polen.

2021 bød dog også på lyspunkter. Ét af dem var, at vi igen kunne mødes til Grisekongres. Og hvilken grisekongres det var. Det gør mig stolt at være formand, når vi kan præsentere griseproducenterne for sådan en perlerække af relevante faglige indlæg, debatter og meget andet. Samtidig markerede Grisekongressen, at vi nu bruger gris i stedet for svin. Grisekongres – i stedet for Svinekongres. Og det har I nok lagt mærke til, at det skal jeg i hvert fald lige vænne mig til. Men det er sådan vi kalder det i fremtiden.

I Landbrug & Fødevarer Gris arbejder vi sammen med slagterierne og Landsforeningen med en Vision 2050, som kommer til at handle om langt mere end at blive klimaneutrale.

Klima, miljø, dyrevelfærd, PRRS og gode arbejdspladser er alle emner, som vi kommer til at beskæftige os endnu mere med i de kommende år. For selvom vi griseproduktionen i Danmark er med helt fremme, så skal vi fortsætte vores udvikling. For vi kan og skal blive endnu bedre, så vi også er her i fremtiden. Og netop det er vi godt rustet til. Vi har hele pakken – lige fra avl til management og udvikling af nye teknologier. Jeg glæder mig til at være en del af den udvikling, vores branche gennemgår.

Selvom 2021 måske ikke er forløbet, som vi kunne håbe, så vil jeg gerne sige tak. Tak fordi I uden at blinke fortsætter med at skabe resultater. Og producerer verdens bedste fødevarer. Trods modgang, nye krav fra politikere og omverden og ikke mindst COVID-19.

Jeg vil også gerne sige tak til både Landbrug & Fødevarer og SEGES Gris for det arbejde, der sikrer, at vi som griseproducenter er i den absolutte verdenselite. Den viden, der skabes er internationalt anerkendt, og det er en fornøjelse at se, at den viden omsættes til resultater. 

Med de ord vil jeg ønske jer alle et godt nytår. Og husk, at I altid er velkomne til at kontakte os i bestyrelsen, hvis I har gode idéer eller input til det, vi skal arbejde med i fremtiden. Godt nytår!

Venlige hilsner,
Erik Larsen
Formand, Landbrug & Fødevarer Gris