3. marts 2022

Tag hånd om dine ukrainske medarbejdere

Krigen i Ukraine kan komme tæt på de bedrifter, hvor der er ukrainske medarbejdere ansat. Det er afgørende at være der for dem og have forståelse for situationen, siger formand for Landbrug & Fødevarer Gris.

Med flere tusinde ukrainere ansat i dansk griseproduktion kan situationen i Ukraine komme tæt på i hverdagen. Nogen har allerede tilbudt husly og hjælp til medarbejderne og deres familier, hvor andre tilbyder kørsel eller blot viser forståelse. Og det er ifølge Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Gris, vigtigt at give trygge rammer på arbejdspladsen.

”Dagligdagen er nu en helt anden set i lyset af den russiske invasion af Ukraine, og hvad, der var vigtigt for en uge siden, har ikke nødvendigvis samme prioritet som tidligere. Derfor er det afgørende, at vi er der for dem, at vi har forståelse for deres frustration, og hvis det er svært at fokusere på arbejdet”, fortæller Erik Larsen, formand i Landbrug & Fødevarer Gris. 

De danske griseproducenter har stor glæde af de ukrainske ansatte, da de leverer en stor indsats i hverdagen ude i danske grisestier. 

”De oplever noget i øjeblikket, som de færreste af os i Europa havde troet ville ske. Vi, som arbejdsgivere, skal i denne meget alvorlige tid gøre, hvad vi kan for at skabe trygge rammer, støtte vores medarbejdere og hjælpe dem, som det nu er muligt. Vi kan ikke løse deres udfordringer, men vi kan skabe rammerne, der kan være med til at hjælpe vores ukrainske medarbejdere” forsætter, Erik Larsen. 

Hvad kan du gøre? 

Som arbejdsgiver eller leder kan du støtte og drage ekstra omsorg for dine ukrainske medarbejdere. Blandt andet kan du være ekstra opmærksom på følgende: 

  1. Acceptér, hvis det er svært at fokusere på arbejdet, og at arbejdet går lidt langsommere end normalt.
  2. Vær large med brug af telefon. Medarbejderne kan have brug for at kontakte deres familier i Ukraine.
  3. Opfordr medarbejderne til at dele deres bekymringer.
  4. Hav forståelse for medarbejdernes evt. frustration over, at de er langt væk fra deres familier, som kan stå i en potentiel farlig situation.
  5. Vær også opmærksom på, at hvis du har tilmeldt dine medarbejdere L&F sundhedsforsikring, så kan de få 5 timers psykologisk krisehjælp.