17. marts 2022

Ny temaside med information til landmænd og ukrainske medarbejdere

Ny temaside på Landbrugsinfo.dk samler information og gode råd til landmænd og deres ukrainske ansatte.

Krigen i Ukraine trækker dybe spor overalt i verden. Både menneskeligt og økonomisk har den voldsomme konsekvenser. Også for de danske landmænd og deres ansatte. 

Med over 6.000 ukrainske medarbejdere i dansk landbrug er krigen helt tæt på. For dem er fokus naturligvis rettet mod venner og familie i Ukraine. Nogle vælger at drage mod hjemlandet. Andre hjælper familiemedlemmer til Danmark. 

Og for landmænd med ukrainske medarbejdere giver det selvfølgelig også store bekymringer. Den daglige drift bliver flere steder udfordret, og nogle gange må man sige farvel til dygtige medarbejdere i kortere eller længere tid. 

Samtidig betyder krigen, at priserne på især energi, brændstof, gødning og foder bliver påvirket. Og med al sandsynlighed også både priser og muligheder for afsætning af produkter. Alt sammen udfordringer, der griber ind i landmandens hverdag.

Derfor har SEGES Innovation lavet en temaside på Landbrugsinfo.dk, som løbende bliver opdateret med fagligt indhold, der klæder landmanden og de ukrainske ansatte på til at håndtere krigens konsekvenser på bedriften.

"Vi ser det lige nu som vores vigtigste opgave at hjælpe de danske landmænd til at kunne agere bedst muligt i den forfærdelige situation, som krigen i Ukraine har skabt. Både menneskeligt og fagligt. Derfor arbejder vi på at belyse de mange forskellige aspekter, danske landmænd skal forholde sig til – samlet på ét sted", siger Ejnar Schultz, adm. direktør, SEGES Innovation.

På temasiden kan både landmænd og medarbejdere finde viden og konkrete råd indenfor emner som økonomi, jura, arbejdsmiljø og meget mere.