24. marts 2022

Se hvad stigende råvarepriser betyder for fremstillingsprisen

SEGES Innovation har udviklet en beregner, som giver dig mulighed for at modellere effekten af prisstigninger på den foreløbige gennemsnitlige fremstillingspris for 2021. Du kan sammenligne med tal fra egen produktion, med en driftsgrensanalyse.

I en usikker tid, hvor råvarepriserne bliver udfordrede af krig i Ukraine, svingende efterspørgsel på verdensmarkederne og meget mere, kan det være en svær øvelse at vide, hvordan fremstillingsprisen påvirkes. Voldsomme stigninger på input som energi, gødning og dieselolie og øget inflation, der skubber på lønudviklingen, betyder en stigning i omkostninger i landbrugsproduktionen.

Derfor har erhvervsøkonomerne i SEGES Innovation lavet en beregner, som giver dig mulighed for at modellere effekten af prisstigninger på fremstillingsprisen. Grundlaget er en foreløbig gennemsnitlig fremstillingspris for 2021. Du kan sammenligne med tal fra egen produktion, hvis du har – eller får udarbejdet – en driftsgrensanalyse.

Sådan bruger du beregneren

I beregneren kan du vælge mellem fremstillingspris for smågrise, slagtegrise, korn, grovfoder og mælk (beregneren starter på mælk, så der skal du blot vælge det, der er relevant for dig).

Beregneren er baseret på foreløbige gennemsnitstal fra Business Check 2021. Datamængden bag gennemsnitstallene er allerede for de foreløbige fremstillingspriser så store, at der ikke forventes væsentlige ændringer, selv når dataopsamling er komplet.