24. marts 2022

Giv soen rettidig fødselshjælp

Ny undersøgelse fra SEGES Innovation sætter fokus på, hvornår du skal træde til og hjælpe soen under faring for at kunne være med til at hæve pattegriseoverlevelsen i din besætning.

Den gennemsnitlige kuldstørrelse er 19,7 pattegrise. Heraf fødes 1,9 grise som dødfødte. Baseret på undersøgelser af de dødfødte grise antages det, at over halvdelen af de dødfødte pattegrise er levende ved faringens start, og at årsagen til, at disse grise dør, er, at der går for lang tid, inden den enkelte gris fødes.

”Vi antager, at iltmangel under faring er en af årsagerne til, at nogle pattegrise er dødfødte. Derfor ville vi finde ud af, hvornår der bør gribes ind med fødselshjælp, for at flere af disse grise fødes levende”, fortæller Flemming Thorup, chefforsker ved HusdyrInnovation hos SEGES Innovation, og fortsætter:

”Hvis der sættes ind med fødselshjælp hurtigt efter fødsel af den forrige gris, er det mest sandsynligt, at der sættes ind i tide. Men ved en hurtig indsats vil man også oftere komme til at lave fødselshjælp, uden at det er nødvendigt. Vi har forsøgt at finde en balance, hvor der reddes flest mulige grise med mindst mulig indsats. Så formålet med denne dataopgørelse har været at angive så præcise tidsintervaller som muligt for, hvornår der bør gennemføres fødselshjælp”.

Baseret på data fra videokameraet FarrowCam, der bruges til faringsovervågning, har SEGES Innovation identificeret en række variabler, der fortæller, hvornår der skal gribes ind og ydes fødselshjælp. 

Risikoen for, at en pattegris fødes som dødfødt, afhænger af følgende variabler: 

  • Besætningens niveau for dødfødte pr. kuld 
  • Hvor mange kuld soen tidligere har fået 
  • Grisens placering i fødselsrækkefølgen 
  • Intervallet før grisen fødes

De tre første variabler er givet på forhånd og kan kun anvendes til at prioritere, hvilke søer der har mest brug for faringsovervågning. Jo ældre soen er, jo større er risikoen for dødfødte grise, og efter gris nr. 10 stiger risikoen for at få dødfødte grise. 

Undersøgelsen viste at for gris nr. 2 og 3 kan der ofte være op til 1 time mellem fødslerne uden at det giver problemer, så her bør du først yde fødselshjælp, når der er gået mere end en time siden sidste gris er født. For de følgende grise er der i gennemsnit kun 10 minutter mellem grisene, og her stiger risikoen for, at grisen fødes som dødfødt betydeligt, når der går mere end 30 minutter mellem fødslerne. Derfor anbefales det at gribe ind ved fødsel af gris nr. 4 og alle senere grise, hvis der er gået mere end 30 minutter siden fødsel af den sidste gris.

Anbefalingen er således, at der gives fødselshjælp, hvis der går mere end 1 time til fødsel af gris nr. 2 og 3 i fødselsrækkefølgen, og hvis der går mere end 30 minutter til fødsel af de efterfølgende grise.

Undersøgelsen var baseret på i alt 341 faringer og fødslen af 4.314 pattegrise.