24. maj 2022

Branche-krav for lokalbedøvelse før kastration skal overholdes

Seneste gennemgang af data fra DANISH viser udfordringer med dokumentation af lokalbedøvelse før kastration. Der vil derfor komme mere overvågning og en revidering af sanktionssystemet, så vi kan leve op til kravene, lyder det fra Christian Fink Hansen.

På baggrund af en kvalitetsgennemgang af data fra DANISH Produktstandard, er Landbrug & Fødevarer Sektor for gris blevet opmærksomme på, at data vedrørende kastration af pattegrise ikke kan dokumentere DANISH Produktstandards branchekrav om, at alle pattegrise bliver lokalbedøvet inden kastration. Derfor indføres der nu tiltag, der skal forbedre kvaliteten af data og derigennem sikre, at alle ejere lever op til branchekravet om, at alle pattegrise lokalbedøves inden kastration. 

”Vi skal som branche kunne dokumentere, at vi lever op til vores egne krav og standarder. Der er ikke noget, der tyder på udfordringer i forhold til at sikre, at alle grise bliver lokalbedøvet før kastration, da der kan være variation i den anbefalet dosis af lokalbedøvelse. Men som data er nu, kan vi ikke dokumentere, at det er tilfældet. Det kan vi ikke leve med, for vi skal kunne dokumentere, at vi lever op til vores standarder,” siger Christian Fink Hansen, direktør i Landbrug & Fødevarer, Sektor for gris.

Mere fokus på at efterleve branche-kravene

Derfor vil griseproducenterne i fremtiden opleve en større bevågenhed. Det sker for at sikre at kravet om lokalbedøvelse før kastration i DANISH Produktstandard overholdes. Overvågningen sker løbende - blandt andet ved at se på om det ordinerede præparatforbrug stemmer overens med det estimerede antal kastrerede hangrise i produktionen samt ved DANISH-besøg. Derudover er det generelle sanktionssystem i DANISH Produktstandard under revision, så det kan sikres, at dem, der ikke lever op til reglerne, får en sanktion, samt at dem, der følger reglerne, oplever en styrket tillid og accept fra omverdenen.

”Nu styrker vi overvågningen ved anvendelsen af lokalbedøvelse før kastration. Vi vil løbende følge med i forbruget af lokalbedøvelse, så vi får helt klare data. Så kan vi vurdere om alle pattegrise modtager lokalbedøvelse ved kastration. Oplever vi, at der er producenter, der ikke lever op til branchekravene, skal det have konsekvenser. Derfor er vi også ved at revidere sanktionssystemet,” slutter Christian Fink Hansen.