3. november 2022

Status på udviklingen af markedsdrevet dyrevelfærd: VID Konference

Markedsdrevne initiativer til at fremme god dyrevelfærd har eksisteret siden 1980erne. ViD konferencen 2022 giver status på udviklingen af markedsdrevet dyrevelfærd inden for blandt andet grisekød. Det er gratis at deltage i konferencen.

D. 14. november 2022 afholder Videncenter for Dyrevelfærd og Københavns Universitet ViD konference 2022, hvor du kan få status på udviklingen af markedsdrevet dyrevelfærd inden for produktion af blandt andet grisekød.

På konferencen vil der være tre hovedsessioner - én for hver af de tre produktionsgrene. Der vil være bidrag fra jordbrugsøkonomer, herunder en fra Nederlandene, som vil fortælle om deres gode erfaringer med at få løftet dyrevelfærden for det svinekød, der sælges i supermarkederne. Der vil endvidere være bidrag fra repræsentanter for myndighederne, de relevante grene af landbruget, detailhandelen og dyrevelfærdsorganisationer. Samtidig vil der blive lagt op til en diskussion af fremtidsmuligheder, herunder vedrørende balancen mellem lovbestemt og markedsdrevet dyrevelfærd.

ViD konferencen 2022 holdes som et heldagsmøde. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.