10. november 2022

Webinar satte fokus på brok - få hovedpointerne

Webinar på engelsk satte fokus på brok for at ruste medarbejderne i farestalden til at mindske forekomsten af brok hos pattegrise.

SEGES Innovation har i den sidste tid afholdt fire webinarer på engelsk med det formål at give danske og internationale medarbejdere endnu mere viden om arbejdet i farestalden. 

For hvert webinar er der fokus på, at medarbejderne går derfra med ny viden inden for specifikke områder, som de kan tage med ind i farestalden.

Fokus på brok

I fjerde og sidste webinar stiller dyrlæge Tina Birk Jensen fra SEGES Innovation og dyrlæge og ph.d. Trine Hovmand-Hansen fra DanVet skarpt på brok hos pattegrise.

I løbet af webinaret, der varer ca. 60 min., kommer de igennem, hvad brok er for en størrelse, hvilke pattegrise der er i størst risiko for at få brok, hvad du kan gøre for at mindske risikoen for brok hos dine pattegrise, om pattegrisen skal aflives hvis den har brok, og, hvis det er tilfældet, hvordan tager du beslutningen om aflivning.

6 hurtige om brok

Nogle af webinarets hovedpointer for at undgå brok, som du kan tage med ud i stalden med det samme, er: 

  • Sørg for at farestien er tør.
  • Sørg for hurtig tørring af pattegrisene.
  • Klip først navlestrengen, når den er tør.
  • Vær forsigtig ved håndtering af pattegrisene.
  • Sørg for, at pattegrisene får råmælk.
  • Hold flytningen af pattegrisene til et minimum.
Se hele webinaret The Piglet’s Journey - From Farrowing to Weaning – fjerde webinar om brok. Webinaret er på engelsk.

Fire webinarer på engelsk

Viden og erfaringen i farestalden er essentielt for at opnå en høj overlevelse blandt pattegrisene. Og med webinarrækken ”The Piglet’s Journey” ønsker SEGES Innovation netop at videreformidle denne viden til danske og internationale medarbejdere, der har deres daglige gang ude i farestaldene. 

De fire webinarer sætter fokus på tiden før faring, under faring, efter faring samt brok hos pattegrisen. Se hele webinarrækken: