24. november 2022

Har du styr på din nødventilation, hvis strømmen går?

Vi går vinteren i møde, og den kan byde på strømafbrydelser, hvis den bliver kold og vindstille. Energistyrelsen holder derfor webinar om risikoen, og om hvordan du sikrer dig, hvis der bliver foretaget kontrolleret strømafbrydelser

Det er vigtigt at have nødstrøm, hvis der skulle risikere at komme strømafbrydelser i dit område til vinter i op til to timers varighed.

Der vil nemlig ikke blive prioriteret forsyning til primærproducenter, hvis man vælger at lukke for strømmen.

Det og meget mere kan du høre meget mere om i Energistyrelsens webinar, der afholdes mandag den 28. november kl. 9-10.

Ikke en aktuel situation

Som situationen ser ud lige nu, vurderer Energistyrelsen ikke, at kontrollerede strømafbrydelser bliver aktuelle, hvis vinteren i Danmark fortsætter på et gennemsnitligt eller mildere niveau. Får vi dog en kold og vindstille vinter, kan kontrollerede lokale strømafbrydelser blive aktuelle, fordi der er højere efterspørgsel på el, end der er strøm i elnettet.

På mødet vil styrelsen orientere om risiko og procedure for kontrollerede strømafbrydelser samt give en generel status på forsyningssituationen i Danmark den kommende vinter.

Webinaret er for alle danske virksomheder.