8. december 2022

Indstil kandidater til udvalg i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris

I januar 2023 skal der vælges medlemmer til udvalg i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris. De lokale Landbo- og Familiebrugsforeninger opfordres til at indstille kandidater. Deadline for indstilling er den 6. januar 2023.

Valg af kandidater

På Landsmødet for Grisesektoren d. 10. januar 2023 er der valg af medlemmer til tre udvalg under Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris:

  • SPF Brugerudvalget
  • Udvalget for Den beregnede Smågrisenotering
  • Styregruppen for DANISH Produkt- og Transportstandard

Indstillet af en landøkonomisk forening

Alle danske griseproducenter kan stille op, men det kræver, at man er indstillet af en Landøkonomisk forening. Så hvis du er interesseret i at stille op, skal du henvende dig til din lokale forening. Deadline for indstilling er den 6. januar 2023.

I SPF Brugerudvalget er der tre griseproducenter, i udvalget for Den beregnede Smågrisenotering er der fire griseproducenter, mens der er én griseproducent i Styregruppen for DANISH Produkt- og Transportstandard, som alle er valgt på Landsmødet for Grisesektoren for en toårig periode.

Afgjort 10. januar

Selve valget bliver afgjort på Landsmødet for Grisesektoren den 10. januar 2023 af de stemmeberettigede, der er repræsentanter for de lokale foreninger.
Ønsker du at vide mere om udvalgenes arbejde, kan du kontakte sekretariatschef Anders Leegaard Riis på telefon 2465 3566. 

Fakta om udvalgene

SPF Brugerudvalget

Formål er at behandle forhold vedrørende SPF-systemet herunder deklarering af sundhedsstatus, smittebeskyttelse, sundhedskontrol samt transport af grise.

Udvalget har 10 medlemmer, og som udgangspunkt afholdes to årlige møder.

Udvalget for Den beregnede Smågrisenotering

Formål at fastsætte principper og værdier i ”Grundlaget for den beregnede Smågrisenotering”. Udvalget har to smågrisesælgende soholdere og to smågrisekøbende slagtegriseproducenter samt fem øvrige medlemmer. Der afholdes tre til fire møder årligt.

Styregruppen for DANISH Produkt- og Transportstandard 

Formål er at varetage den overordnede styring vedrørende kontrol med produktion under DANISH Produktstandard samt DANISH Transportstandard, herunder at fastlægge kravene til dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sporbarhed og smittebeskyttelse. Udvalget har 11 medlemmer, og der afholdes to ordinære møder.