10. januar 2023

Nye medlemmer til udvalg under Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris

Ved Landsmødet for Grisesektoren den 10. januar 2023 blev der valgt nye medlemmer til tre udvalg.

På Landsmødet for Grisesektoren d. 10. januar 2023 er der valgt tre nye medlemmer, og fem er genvalgt, da der var valg til udvalgene under Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Udvalgene og de valgte griseproducenter er:

SPF Brugerudvalget

  • Michael Nielsen, Nordsjællands Landboforening (genvalgt)
  • Luise Ibsen, L&F Centrovice (genvalgt)
  • Michael Brændgaard Rømer, LandboNord (nyvalgt og indstillet af LandboNord)

Udvalget for Den beregnede Smågrisenotering - Smågrisesælger

  • Hans Christian Tylvad, Vestjysk Landboforening (genvalg)
  • Mathias Broholm Andersen, LandboNord (nyvalgt og indstillet af LandboNord)
Udvalget for Den beregnede Smågrisenotering – Smågrisekøber
  • Svend Amstrup Jensen, Jysk Landbrug (genvalg)
  • Finn Eskelund Andersen, L&F Centrovice (nyvalgt og indstillet af L&F Centrovice)

Styregruppen for DANISH Produkt- og Transportstandard

  • Torben Farum, LandboNord (genvalgt)

Alle griseproducenter har haft mulighed for at stille op. Dem, der blev valgt i år, blev indstillet ved at have henvendt sig til deres lokale forening. 

Formand: Glad for nye kræfter

Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, glæder sig over de nye griseproducenter, der er valgt som medlemmer i udvalgene.

"Jeg er glad for, at Michael, Mathias og Finn har vist interesse i at overtage tre af udvalgsposter, som har været på valg. Udvalgene kræver nemlig den direkte landmandsindflydelse og kræfter, der har interesse i det arbejde, der ligger i udvalgene", siger formanden.

Udover griseproducenterne består udvalgene blandt andet også af faglige repræsentanter fra forskellige organisationer.

Fakta om udvalgene

SPF Brugerudvalget

Formål er at behandle forhold vedrørende SPF-systemet herunder deklarering af sundhedsstatus, smittebeskyttelse, sundhedskontrol samt transport af grise.
Udvalget har 10 medlemmer, og som udgangspunkt afholdes to årlige møder.

Udvalget for Den beregnede Smågrisenoterin

Formål at fastsætte principper og værdier i ”Grundlaget for den beregnede Smågrisenotering”. Udvalget har to smågrisesælgende soholdere og to smågrisekøbende slagtegriseproducenter samt fem øvrige medlemmer. Der afholdes tre til fire møder årligt.

Styregruppen for DANISH Produkt- og Transportstandard 

Formål er at varetage den overordnede styring vedrørende kontrol med produktion under DANISH Produktstandard samt DANISH Transportstandard, herunder at fastlægge kravene til dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sporbarhed og smittebeskyttelse. Udvalget har 11 medlemmer, og der afholdes to ordinære møder.