9. februar 2023

Sunde søer får flere levendefødte grise

Indledende analyser af cirka 540.000 gennemførte drægtigheder indikerer, at søer, der ikke blev behandlet i drægtighedsperioden, havde større chance for at få flere levendefødte grise. Det viser tal fra SEGES Innovation.

I en igangværende undersøgelse hos SEGES Innovation analyseres risikofaktorer for dødfødte grise. Indledende analyser peger i retning af, at sunde søer har lavere risiko for at føde dødfødte grise.

So-kort over behandlede søger øger fokus på søerne

Analyserne tyder på, at behandlede søer har øget risiko for dødfødte, men det er for tidligt at konkludere, hvor stort et bidrag sygdom hos soen har til den samlede risiko for pattegrisedødelighed. Det kan i den enkelte besætning overvejes i hvor høj grad søer, der har været behandlet, bidrager til risikoen for mange dødfødte grise.

Hvis besætningen bruger den praksis at printe røde so-kort, der hænges op over risikosøer, skal det overvejes, hvorvidt de behandlede søer også skal på listen over risiko-søer, da det for de ansatte i farestalden vil øge fokus på netop disse søer.

Ingen behandling i drægtighedsperioden - lavere risiko for dødfødte grise

Analyserne fra viser, at søer, der ikke blev behandlet i drægtighedsperioden forud for faring, havde lavere risiko for at føde mange dødfødte grise og større chance for at få 0 dødfødte sammenlignet med søer, der blev behandlet. Behandling omfattede i den indledende analyse enhver slags behandling, der var registreret fra løbning indtil få dage før faring.

I undersøgelsen er der ikke taget højde for, om det var smertebehandling eller kombination af smertebehandling med antibiotika. Nærmere analyser skal afdække de præcise sammenhænge.

Illustration af fordelingen af antal dødfødte grise pr. kuld for søer fra kuldnummer 1-5

Fordelingen af antal dødfødte grise pr. kuld for søer fra kuldnummer 1-5. Søjlerne viser fordelingen af søer der ikke var behandlet i drægtighedsperioden (0) sammen med søer der har modtaget mindst 1 behandling i drægtighedsperioden.

Fakta om undersøgelsen

I denne indledende analyse var søerne opdelt i aldersgrupper for at sikre, at det ikke var alderen på søerne, der var den bagvedliggende årsag til sammenhængen. Datamaterialet omfattede registreringer fra 2015 til 2022 i besætninger, der i dag deltager i ”SEGES InSight”1 – værktøjer for pattegriseoverlevelse samt registrerer behandlinger i managementsoftwaren. Samlet set indgik data fra kuldnummer 1-5 fra i alt 62 besætninger.