1. marts 2023

Ablacto+ reducerer fravænningsdiarré

Fodertilsætningsstoffet Ablacto+ reducerer fravænningsdiarré hos grise. Det viser et forsøg fra SEGES Innovation udført på Grønhøj Forsøgsstation.

Forsøgsgrupper

Forud for forsøget på Grønhøj var der konstateret E. coli F4 i besætningen ved obducering af sygdomsramte grise. Smågrisene blev opstartet i forsøg umiddelbart efter fravænning fra soen, og der var tre grupper i forsøget:

  1. Den ene gruppe var en kontrolgruppe, der i hele perioden fra ca. 6 til 30 kg blev fodret med tre-fasefodring uden tilsætning af Ablacto+. Foderet overholdt alle normer og var baseret på hvede, byg og sojaskrå.
  2. Gruppe 2 fik højdosis af Ablacto+ i perioden ca. 6-9 kg og fik derefter kontrolfoder i de andre to faser i forsøgsperioden.
  3. Den sidste gruppe fik også højdosis af Ablacto+ i perioden ca. 6-9 kg, og derefter blev de tildelt en lavere dosis pr. dag i perioden 9-15 kg. I den sidste periode til 30 kg fik grisene i denne gruppe også kontrolfoder.

Den eneste forskel på kontrolfoder og forsøgsfoder var tilsætningen af Ablacto+. Foderet blev analyseret for genfinding af Ablacto+, som blev fundet i korrekte mængder i alle leverancer. 

”Ablacto+ er et alternativ til medicinsk zink, som blev udfaset i juni 2022. Det har indtil videre vist lovende resultater ved afprøvningen, der kørte på Grønhøj i store dele af 2022”, siger Sabine Stoltenberg Grove.

Illustration, der viser, hvordan Ablacto+ virker i grisens tarmsystem

 

Illustration af, hvordan Ablacto+ virker i grisens tarmsystem. Produceret af Bactolife A/S. 

Resultater fra forsøget

Forsøget viste, at tilsætning af Ablacto+ til foderet kunne reducere andelen af diarrébehandlede grise i den periode, hvor det blev givet i foderet. Dog var der efter endt tilsætning af Ablacto+ en højere andel diarrébehandlede grise i forsøgsgrupperne, hvorfor der i hele forsøgsperioden fra ca. 6 til 30 kg ikke blev fundet en effekt af fodring med Ablacto+ på diarrébehandlede grise.

I perioden ca. 6-9 kg voksede grisene i forsøgsgrupperne bedre, hvilket blev set som en øget tilvækst pr. dag, øget foderoptagelse og bedre foderudnyttelse. I perioden ca. 6-15 kg var der også i begge forsøgsgrupper en øget foderoptagelse, mens der kun blev fundet øget tilvækst i den forsøgsgruppe, hvor grisene fik lav dosis af Ablacto+ i foderet fra 9 til 15 kg. Der blev ingen forskel fundet i produktionsparametre og produktionsværdi i hele forsøgsperioden ca. 6-30 kg. 

Ablacto+ endnu ikke tilgængeligt

Ablacto+ er ikke tilgængelig på markedet endnu, og efter denne afprøvning klargøres produktet til myndighedsgodkendelse. Dette storskalaforsøg kan samtidig bruges til at værdisætte produktet ud fra de resultater, der blev opnået i forsøgsperioden.

”Der er stadig en del arbejde med doseringsmængde og -periode. Indtil videre har det været rigtig spændende at se, at produktet rent faktisk virker på grisene,” forklarer Sabine Stoltenberg Grove.

Produktet viser, at det virker, når det tildeles, men det er uhensigtsmæssigt, at der ses en opblussen i diarrébehandlinger, når grisene ikke længere fodres med Ablacto+.

Om Ablacto+

Fra maj til november 2022 var Forsøgsstation Grønhøjs klimastalde fyldt med grise, der indgik i en større afprøvning med et nyt fodertilsætningsstof mod fravænningsdiarré, Ablacto+.

Ablacto+ er et danskudviklet stof, der er under klargøring til godkendelse på markedet. Det består af tre forskellige bindingsproteiner, som genkender og binder sig til de specifikke strukturer, der findes på E. coli F4 (fimbriae F4 og toksinerne LT og stx2e).

Den diarrénedsættende effekt skyldes, at E. colibakterier, der har Ablacto+ bundet til sig, ikke kan sætte sig fast på tarmvæggen og inficere grisen, men at E. coli derimod kommer ud med fæces. Dette kan betyde, at grisen kan gå gennem en periode med tilstedeværelse af E. coli uden at blive påvirket af det, da bakterierne ikke får mulighed for at etablere sig i tarmen. 

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.