1. marts 2023

Landmænd skal sortere mere plast

Landbruget vil gerne sortere og genanvende mere af den plast, der bruges på bedrifterne. Målet er, at 80% af plasten udsorteres til genanvendelse i 2030. Nyt informationsmateriale skal hjælpe landmændene på vej

Der skal genanvendes mere plast i landbruget. Men I en travl hverdag kan det være svært for landmændene at få sorteret affaldet korrekt. Derfor har Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet informationsmateriale, der er det første skridt på vej mod mere plastsortering i landbruget, og som kan bidrage til det politiske mål om 50% udsortering af plast til genanvendelse i 2025 og 80% i 2030.

Informationsmaterialet er rettet mod alle landmænd, som bruger plast i hverdagen i produktionen, eller som har emballageaffald af plast. 

Landmanden har ansvaret for udsortering af plast til genanvendelse, og informationsmaterialet består af en guide/vejledning til landmanden. Den forklarer, hvorfor det giver mening miljømæssigt at sortere plast til genanvendelse og om de gældende affaldsregler. Den fortæller også om de forskellige typer plast, som findes i landbruget, og giver gode råd til at komme i gang med sortering i praksis. Materialet indeholder også en plakat til at informere medarbejderne, som kan hænges op f.eks. i frokoststuen. Derudover er der plakater som kan anvendes til at guide sorteringen af de forskellige plasttyper og som kan sættes på indsamlingscontainerne. Plakaterne findes på både dansk og engelsk. 

Informationsmateriale resultat af samarbejde

Informationsmaterialet er et resultat af det frivillige samarbejde om mulige konkrete løsninger på tværs af værdikæden, som Landbrug & Fødevarer indgik i 2021 med Miljøstyrelsen.

Arbejdet på tværs af værdikæden har afdækket store barrierer i forhold til viden om gældende regler og nemme og praktiske løsninger til at komme i gang med sortering.