25. maj 2023

Fordelene ved DanBred LY-polte

Krydsningsfrodighed har stor indflydelse på ens sohold. Her har det væsentlig betydning, om man har indkøbte LY-polte eller har hjemmeavl i sin produktion. Fordelene ved DanBred LY-polte ses både ved flere levendefødte, mindre rangkampe og bedre holdbarhed hos søerne.

Der er mange fordele at hente ved DanBreds LY-/YL- polte. Anders Jensen har været ansat på Asdal Hovedgård, både da de havde hjemmeavl, og da de for to et halvt år siden skiftede til at indkøbe DanBred LY-polte. Bedriften har 1050 årssøer og producerer årligt 60.000 grise fra 7-110 kg. 

”Vi valgte i sin tid at skifte, da vi havde flere udfordringer med avlskuldene. Grisene i avlskuldene var typisk mindre og svagere ved fødsel. Derudover fandt vi ud af, at vores produktionsapparat plads- samt fodringsmæssigt ikke var gearet til at håndtere hjemmeavl,” siger Anders Jensen. 

Flere levendefødte på 2 år 

De valgte på bedriften at skifte strategi og indkøbe DanBred LY-polte. Og det gav resultater. Anders Jensen fortæller, at de blandt andet har mærket en forbedring på antallet af levendefødte grise, der nu er oppe på 19,5 pattegrise per kuld, som er 1-2 flere pattegrise per kuld, end da de havde hjemmeavl. 

”Ud over at give flere levendefødte er de indkøbte polte også mere rolige. Desuden har vi fået bedre og nemmere holdstyring, da vi indkøber præcist det antal dyr, vi skal bruge,” forklarer Anders Jensen. 

Længere levetid 

Hos Landbrug & Fødevarer Avl & Genetik har de undersøgt, hvor lang tid LY- eller YL-polte lever i forhold til hjemmeavl, hvor man laver zigzag-polte (LYL/YLY). Deres forskning viser, at krydsningsfrodighed spiller ind på søernes holdbarhed, da LY-polte har en gennemsnitlig levetid, der er 50 dage længere end zigzag-polte.  

Når en so-cyklus er 150 dage, svarer 50 dages længere liv til, at LY-polte får en tredjedel kuld mere end zigzag-polte. Det skyldes, at LY-polte, som er en F1-krydsning mellem Landrace og Yorkshire, opnår 100 % krydsningsfrodighed, mens zigzag-søer ofte har en krydsningsfrodighed omkring 60 %. 

”Forskellen mellem hjemmeavl og indkøb er værd at være opmærksom på, når det kommer til holdbarhed af soen. Derudover er krydsningsfrodigheden med til at forbedre so-overlevelsen,” siger Martin Mølgaard Pedersen, Afdelingsleder hos Avl & Genetik, og fortsætter: 

”Anders’ andre produktionsfordele er samtidig også noget, vi kan se på de LY-polte, som DanBred og avlsbesætningerne sælger videre.”

Fordelene ved LY-polte kort

Landbrug & Fødevarer Avl & Genetik peger på følgende fordele ved DanBred LY-polte: 

  • Flere levendefødte 
  • Højere tilvækst
  • 50 dages længere levetid end hos zigzag-polte 
Denne artikel har været udgivet i 'Gris', maj 2023