27. juni 2023

Brug dyrlægeattest – og få flere søer til slagtning

Brug din dyrlæge til at vurdere, om din so er egnet til transport, når den skal udsættes. Med en attest har du mulighed for at få god økonomi ud af de søer, der skal udsættes.

Når søer skal udsættes, bliver mange søer aflivet i stedet for at blive slagtet. Aflivningerne sker, når der er tvivl om, hvorvidt søerne er egnet til transporten til slagteriet. Det er derfor en rigtig god ide at bruge den praktiserende dyrlæge og få en dyrlægefaglig vurdering af, om den enkelte so er egnet til den planlagte transport. 

Vurderes soen at være egnet til transporten, har dyrlægen mulighed for at udstede en officielt godkendt attest, som gælder i 48 timer efter dyrlægens underskrift.

”I øjeblikket er der rigtig god økonomi i at få søerne sendt til slagtning, da sonoteringen næsten er lige så høj som noteringen for slagtegrise. Derfor vil omkostningerne til dyrlægeattesterne hurtigt betale sig hjem,” siger Niels-Peder Nielsen, chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

”Flere søer, der kan sendes til slagteriet, vil desuden medføre færre aflivninger og dermed sikre en lavere sodødelighed i den enkelte besætning.”

Dyrlægeattesten

Disse betingelser gælder for brug af dyrlægeattesten:

  • Attesten skal udfyldes og underskrives af praktiserende dyrlæger indenfor 48 timer, før transporten finder sted.
  • Der skal udarbejdes en attest pr. so, og soen skal entydigt identificeres.
  • Dyrlægen skal angive, om der skal tages særlige hensyn til soen under ophold i udleveringsrum og på transporten, herunder om soen skal transporteres individuelt eller sammen med flere søer.