9. november 2023

Færdigfoder til små- og slagtegrise: Holder nogenlunde, hvad de lover

Ved en afprøvning fra SEGES Innovation blev 112 færdigfoderblandinger til små- og slagtegrise fordelt på syv foderstoffirmaer undersøgt. Det viste, at det garanterede indhold af foderenheder generelt bliver overholdt, men at der er enkelte prøver, hvor indholdet af fytase var lavere end deklareret.

Hvert år produceres der færdigvareblandinger på foderstofsfirmaernes fabrikker, som leveres direkte til producenterne. Det har derfor stor betydning, om det leverede foder indeholder det deklarerede indhold, når det kommer til mængden af energi og næringsstoffer. SEGES Innovation har i en frivillig kontrol undersøgt, hvorvidt energi og næringsstofferne stemmer overens med det, der bliver lovet i færdigfoderet.

”Undersøgelserne fra dette års afprøvning viste, at der overordnet var god overensstemmelse med det, der blev lovet i deklarationen og det reelle indhold, ” siger Sabine Stoltenberg Grove, konsulent i SEGES Innovation.

Helt konkret var der overensstemmelse mellem de foderenheder, der bliver lovet, i forhold til hvad griseproducenterne får fra de syv foderstoffirmaer. Ligeledes er der en overordnet god overensstemmelse mellem analyseret og deklareret niveau og indhold af næringsstoffer i foderblandingerne.

Enkelte prøver holdt ikke vand

Der var dog enkelte prøver, hvor der var forskel mellem analyserede foderenheder og deklarerede foderenheder, men ingen firmaer havde en gennemsnitlig afvigelse ud over ca. 1 foderenhed pr. 100 kg. To af de syv firmaer havde dog problemer med mange af prøverne, hvor der var for lidt fytase. Det  er formentlig fordi, fytasen tabes, hvis temperaturen er for høj ved pelleteringen. 

”Analyserne har sat fokus på dette problem, og vi forventer, at firmaerne får styr på dette, da tilstrækkelig med fytase er en forudsætning for en god fosforudnyttelse,” siger Per Tybirk, chefkonsulent hos SEGES Innovation.

Faktaboks

I mange år har SEGES Innovation taget del i kontrollen af foder. I år har man med støtte fra Svineafgiftsfonden kontrolleret 112 færdigfoderblandinger til små- og slagtegrise fordelt på syv danske foderstoffirmaer.

Alle syv firmaer deltog frivilligt i kontrolrunden, hvor der blev kontrolleret, om det deklarerede niveau af foderenheder og udvalgte næringsstoffer stemte overens med det analyserede niveau.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.