30. november 2023 | Opdateret/Gennemlæst 6. december 2023

Fem bestyrelsespladser på valg til Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris

Den 9. januar 2024 skal Sektor for Gris i Landbrug & Fødevarer vælge fem medlemmer til bestyrelsen. Derfor opfordres de lokale Landbo- og Familiebrugsforeninger til at indstille deres kandidater senest den 3. januar 2024.

I forbindelse med Landsmødet for Grisesektoren den 9. januar 2024 skal der vælges fem medlemmer til sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris. Lokale Landbo- og Familiebrugsforeninger opfordres derfor til at indstille deres kandidater senest den 3. januar 2024.

Fem medlemmer på valg

Bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris har besluttet at indstille en ny forretningsorden til Landbrug & Fødevarers forretningsudvalg, og det vil medføre, at der forventelig skal vælges to yderligere frit valgte medlemmer. Derudover har to medlemmer af bestyrelsen har valgt ikke at genopstille, og et medlem, Henrik Nielsen, genopstiller og er på valg. Dermed skal der vælges i alt fem medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant. 

Næstformand, Allan V. Pedersen har efter tre år i bestyrelsen valgt ikke at genopstille. Det samme gælder Niels Aagaard Jørgensen, som har været medlem af bestyrelsen i 13 år. 

Formand for Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, Erik Larsen, takker Allan V. Pedersen og Niels Aagaard Jørgensen for deres arbejde for danske griseproducenter. 

"Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både Allan og Niels for deres store arbejde i bestyrelsen. Allan har som næstformand været en drivende kraft i vores Vision 2050, som bringer dansk griseproduktion ind i fremtiden. Med sine 13 år i bestyrelsen har Niels givet meget af både sin tid og viden til dansk griseproduktion. På hele bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke både Allan og Niels for det gode samarbejde", siger formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, Erik Larsen.

Allan V. Pedersen glæder sig over at have haft muligheden for at bidrage til sektorbestyrelsen arbejde over de seneste tre år. 

"Jeg har været meget glad for og taknemmelig over, at jeg de seneste tre år i sektorbestyrelsen har kunne bidrage til udviklingen af dansk griseproduktion. Arbejdet med Vision2050, og ikke mindst styrket uddannelse og udvikling af talenter i dansk griseproduktion med Pork Academy og Masterclass for fremtidens griseproduktion har været vigtigt for mig. Døgnet har dog kun 24 timer og med en produktion med 11 ansatte og familie med fire børn, skal jeg prioritere de timer, der er til rådighed. Derfor har jeg valgt, at min tid fremover skal prioriteres på matriklen derhjemme. Jeg vil gerne takke sektorbestyrelsen for tre gode og spændende år", siger Allan V. Pedersen. 

På Landsmødet for Grisesektoren skal der vælges fem medlemmer til bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris. To af de fem medlemmer vælges for to år, og tre af de fem medlemmer vælges for et år. Fremadrettet vil der i ulige år være tre medlemmer af bestyrelsen på valg, og i lige år vil der være to medlemmer af bestyrelsen på valg.

Alle kan stille op via indstilling af forening

Alle danske griseproducenter kan stille op. Opstilling kræver, at man er indstillet af en Landøkonomisk forening. Så hvis du er interesseret i at stille op, skal du henvende dig til din lokale forening.

Onsdag den 3. januar 2024 er sidste dag, hvor foreningerne kan indstille kandidater til sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Selve valget bliver afgjort på Landsmøde for Grisesektoren tirsdag den 9. januar af de stemmeberettigede, der er repræsentanter for de lokale foreninger.

Fakta om sektorbestyrelsens rolle

Sektorbestyrelsen vil fortsat fremover bestå af 10 medlemmer og afholder ca. 10 møder om året. Sektorbestyrelsen har til opgave at arbejde med og træffe beslutning om, hvordan fremtiden for dansk griseproduktion sikres bedst muligt.

Sektorbestyrelsen har ansvaret for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris’ politik og aktiviteter på griseområdet.

Ønsker du at vide mere om sektorbestyrelsens arbejde kan du kontakte:

  • Anders Leegaard Riis per telefon 24 65 35 66 eller per mail anlr@lf.dk.