10. januar 2024

Nye medlemmer valgt til bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris

Fem bestyrelsespladser var på valg, da Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris afholdt landsmøde tirsdag den 9. januar i Vejle. Tre medlemmer er genvalgt og to nye er kommet til.

Nye ansigter har indtaget pladserne i bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris. Fem pladser var på valg - to af dem stod til nye medlemmer, da nu tidligere næstformand Allan V. Pedersen og bestyrelsesmedlem Niels Aagaard Jørgensen ikke genopstillede.

”Vi har altid brug for gode kræfter til at kunne sætte den politiske dagsorden for medlemmerne og resten af erhvervet. Så derfor glæder det mig at byde H.C. Gæmelke og Robert Lynge Andersen velkommen,” sagde Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris til Landsmødet.

Ud over de to nye medlemmer blev Stine Mikkelsen fra Bornholmsk Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Thomsen fra Østjydsk Familielandbrug og Henrik Nielsen fra Østjysk Landboforening genvalgt til bestyrelsen.

De nye medlemmer

H.C. Gæmelke på 41 år er en af de nye medlemmer i bestyrelsen.

Foto: Jysk Landbrug

H.C. Gæmelke var på skiferie på dagen for landsmødet, men havde allieret sig med Torben Farum, der stod for præsentationen. For H.C. Gæmelke er det vigtigt at kunne forsvare den stærke produktion af grise, som de danske producenter har. 

Han er uddannet agrarøkonom og har været selvstændig landmand siden 2007. I dag driver han Røj Landbrug, der ligger mellem Vejen og Kolding, hvor bedriften omfatter 500 søer i fuldline produktion med slagtegrise. Han er både formand ved Jysk Landbrug, SAGRO og Taskforce Markvand. 

Et andet nyt medlem er Robert Lynge Andersen.

Han er en del af Holstebro Struer Landboforening, er 46 år og har lige haft 20-års jubilæum på sin gård. Han er femte generation af griseproducenter i hans familie. På gården har de 1000 søer, hvor de selv feder 15.000 slagtegrise og sælger 24.000 til aftagere. 

”Der er tre ting, der optager forbrugeren og samfundet generelt i øjeblikket. Det er klimaaftrykket, dyrevelfærd og antibiotikaforbrug. Det er vigtigt, at det ikke kun er danske griseproducenter, der skal opfylde de krav, der stilles, men at der er de samme spilleregler i hele EU,” sagde Robert Lynge Andersen.

Robert Lynge pointerede blandt andet, at det især var gældende for arealkravet for stier til løse søer. Han er selv ved at udvide sin produktion til løsdriftstier med plads til 1400 søer, som kommer til at stå færdig marts 2024. 

Jesper Lousdal blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

Farvel til tre bidragsydere

Fra venstre Palle Joest Andersen, Niels Aagaard Jørgensen og Allan V. Pedersen.

Med de nye medlemmer betød det også et farvel til næstformand Allan V. Pedersen, der har siddet i bestyrelsen i 3 år og Niels Aagaard Jørgensen, der har bidraget til bestyrelsesarbejdet i 13 år. Derudover har Palle Joest Andersen, udpeget af Danske Svineslagterier, valgt af stoppe i bestyrelsen. Palle har været med i 12 år.

”Jeg har været utroligt glad for de kræfter, som både Palle, Allan og Niels har lagt i bestyrelsesarbejdet. De har haft stor indflydelse på blandt andet at udforme Vision 2050 og været en stemme for erhvervet i de politiske emner, der rører sig i samfundet og baglandet. Jeg vil derfor takke for det kæmpe bidrag, de har givet til sektoren,” sagde Erik Larsen på landsmødet.

Der vil ske en konstituering af bestyrelsen den 9. februar, hvor den nye næstformand også vil blive udpeget.