16. marts 2023

Notat Nr. 2301

Fald på 46,5 % i antibiotikaforbrug til dyr i Europa på 10 år

Antibiotika til behandling af husdyr i 25 EU/EØS-lande faldt med 46,5 % fra 2011 til 87 mg/PCU i 2021. EU-landene er nået 1/3 af vejen mod målsætning på en halvering fra 2018 til 59 mg/PCU i 2030. I Danmark faldt antibiotikaforbruget til 33 mg/PCU i 2021 og forbruget af de kritisk vigtige antibiotika til husdyr har været helt i bund gennem flere år.

ESVAC (The European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) under det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) udgiver årligt en rapport om det veterinære antibiotikaforbrug til dyr i Europa. Den seneste ESVAC-rapport er baseret på salget af antibiotika til den samlede husdyrproduktion i 31 europæiske lande i 2021. Rapporten beskriver desuden udviklingen i antibiotikaforbruget efter 2010 i 23 EU-lande samt Norge og UK (25 EU/EØS lande). Helt overordnet viser tallene, at:

  • i 2021 faldt antibiotikaforbruget på tværs af de 31 lande med 4,9 % til 86 mg/PCU. 
  • for de 25 EU/EØS lande, som har indrapporteret siden 2011, er der sket en reduktion i forbruget på 46,5 %, fra 161 mg/PCU i 2011 til 86 mg/PCU i 2021 (se figur 1 i notatet, du kan downloade nedenfor)
  • Til sammenligning er forbruget i Danmark faldet fra 47 mg/PCU i 2011 til 33 mg/PCU i 2022.

EU har fastsat et mål for udviklingen i veterinært antibiotikaforbrug på 50 % reduktion i 2030 i forhold til 2018 (118 mg/PCU). I de 27 EU-medlemsstater var antibiotikaforbruget i 2021 reduceret til 96,6 mg/PCU, svarende til omtrent en tredjedel af reduktionen i henhold til målsætningen. 

Ifølge ESVAC faldt antibiotikaforbruget i DK med 10 % fra 2020 til 33 mg/PCU i 2021 og ligger dermed væsentligt under gennemsnittet i de europæiske lande (84,4 mg/PCU). Det veterinære antibiotikaforbrug i Danmark ligger allerede betydeligt under EU’s mål på 59 mg/PCU for 2030.

Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge har det laveste forbrug af de kritisk vigtige antibiotika i Europa. Danmark ligger helt i bund med hensyn til brugen af de særligt kritisk vigtige fluorkinoloner, 3.- og 4. generations cefalosporiner, og polymyxiner (colistin).


Institution: Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris

Forfatter: Vibeke Frøkjær Jensen

Udgivet: 16. marts 2023

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed/Veterinært

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.