12. januar 2024

Notat Nr. 2401

Fortsat fald i antibiotika til husdyr i Europa

Salget af antibiotika til husdyr i 31 europæiske lande er faldet med 31% på 5 år til 74 mg/PCU. EU-landene er dermed mere end halvvejs mod målsætningen om en 50% reduktion til 59 mg/PCU i 2030. Kritisk vigtige antibiotika er også reduceret, men enkelte EU lande har fortsat et højt forbrug.

Salget af antibiotika til husdyr i de 31 Europæiske lande er faldet med 31 % siden 2017, målt i mg/PCU. Over det seneste årti er salget af antibiotika til husdyr faldet mere end 50% på tværs af de 25 europæiske lande, der har rapporteret data siden 2011.

I EU-landene udgjorde salget af antibiotika 84,8 mg/PCU i 2022, hvilket svarer til en reduktion på 33,5 mg/PCU (28,3%) i forhold til 2018. Medlemsstaterne har således nået mere end halvdelen af reduktionsmålet for 2030 indenfor de første 4 år. Det betyder dog også, at der stadig skal arbejdes for at nå en reduktion på yderligere 25,6 mg/PCU for at nå målet på 59 mg/PCU i 2030 på tværs af landene.

Ser man på landene enkeltvis, må bemærkes, at Danmark allerede ligger betydeligt under reduktionsmålet, og kun 11 lande ligger over reduktionsmålet for 2030 - herunder flere af de andre lande med stor griseproduktion, der ligger betydeligt over reduktionsmålet.

Data viser, at Danmark, efterfulgt af Holland og Østrig, har lavt forbrug af antibiotika til husdyr sammenlignet med andre lande med stor griseproduktion. Dette understøttes af tal fra EU’s overvågning af antibiotika-resistens i dyr, som viser, at resistensforekomsten i grise er lav for danske grise i forhold til andre lande med stor griseproduktion. 

Anvendelsen af de kritisk vigtige antibiotika er reduceret væsentlig, og ligger nu på et lavt niveau i de fleste lande. I de nordiske lande er anvendelsen af de kritisk vigtige antibiotika meget lavt og anvendes næsten udelukkende til kæledyr. Særligt for Danmark har de kritisk vigtige antibiotika stort set ikke være anvendt i produktionsdyr i mere end 10 år. Enkelte lande skiller sig ud med et væsentlig højere forbrug af en eller flere af de kritisk vigtige antibiotika, og i to lande er salget af kritisk vigtige antibiotika steget til et højt niveau. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at de to lande også har et samlet salg af antibiotika over reduktionsmålet. 


Institution: Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris

Forfatter: Vibeke Frøkjær Jensen

Udgivet: 12. januar 2024

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed/Veterinært

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.