20. december 2013

Erfaring Nr. 1324

Varme i spaltegulv ved faring mindsker pattegrisedødelighed i kassestier

Varme i spaltegulv bag soen ved faring resulterede i en lavere pattegrisedødelighed. Varme kan alternativt tilføres via fx en lampe.

Effekten af varme integreret i spaltegulvet bag soen i forbindelse med faring blev undersøgt i forhold til pattegrisedødelighed. Der var en lavere dødelighed fra kuldudjævning frem til fravænning ved brug af varme i spaltegulvet ved faring. Forsøget bør dog gentages med et større datagrundlag, så effekten på pattegrisedødelighed kan bestemmes med større sikkerhed.

Den opnåede lavere pattegrisedødelighed svarer til 0,3 gris pr. kuld under de givne forsøgs- og produktionsomstændigheder. Dette repræsenterer en værdi på ca. 55 kr. pr. kuld. En omkostning til afskrivning og driftsudgifter skal således være lavere end dette, for at det er rentabelt.

Der var 35 °C på spaltegulvet lige hen over varmerøret. Overfladetemperaturen på spaltegulvet var
30°C som gennemsnit for spaltegulvsområdet, hvor grisene blev født, lige bag soboksens baglåge.  Det var forventet, at overfladetemperaturen på hele spaltegulvet var 35 °C. Det var nødvendigt med en fremløbstemperatur på ca. 55 °C for at opnå dette.

Spaltegulvselementerne med integreret varme var fra det hollandske firma Nooyen. Det benyttede varmesystem havde en uventet ineffektiv overførsel af varmen til spaltegulvet. Dette blev vurderet på basis af den i forsøget nødvendige fremløbstemperatur for at opnå de gennemsnitligt 30 °C, og at der var en ringe varmefordeling i spaltegulvselementet. Varme bag soen kan alternativt etableres ved at bruge varmelamper, som tændes før faring og slukkes efter faring.

En opvarmning af spaltegulv i kassestier ved faring bør fremadrettet baseres på en mere effektiv teknisk løsning og med varme målrettet dét område, som grisen fødes ud i. En automatisk styring af tænd/sluk på varmen – på stiniveau er det mest ideelle for at minimere energiforbruget og undgå opvarmning af spaltegulvet bag soen efter endt faring.

 

 

Tilskud

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har aktivitetsnr.: 053-330100 samt journalnr.: 3663-U-11-000183.


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lisbeth Brogaard Petersen, Malene Jørgensen, Peter Hansen, Henrik Thoning, Rune Røjgaard Andreasen

Udgivet: 20. december 2013

Dyregruppe: Diegivende søer, Pattegrise

Fagområde: Stalde og Miljø