6. juli 2015

Nr. 1506

Brug af TRIXcell+ sædfortynder giver samme frugtbarhed som EDTA fortynder

Konklusion

Anbefalingen er:

Der var ikke numerisk forskel i kuldstørrelse eller faringsprocent efter løbning med ornesæd fortyndet med TRIXcell+ sammenlignet med sæd fortyndet med EDTA-fortynder fortynder.

Der var ikke tydelig forskel på kuldstørrelse, faringsprocent eller forekomst af søer med flåd hos polte og søer løbet med Duroc produktionssæd fortyndet med henholdsvis TRIXcell+ og EDTA sædfortynder.

Som forberedelse til en større afprøvning af sædfortyndere er TRIXcell+ sædfortynder blevet sammenlignet med EDTA sædfortynder til ornesæd. EDTA sædfortynder er hidtil blevet anvendt til den sæd, som sælges fra DanAvls KS-stationer. TRIXcell+ angives at kunne konservere sæden i 7 dage (langtidsholdbar fortynder) og indeholder flere typer af antibiotika end EDTA ornesædfortynder.
Sammenligningen blev gennemført i én besætning, hvor søer i lige ugenumre blev insemineret med sæd fortyndet med EDTA ornesædfortynder, og søer i ulige uger blev insemineret med sæd fortyndet med TRIXcell+. Der er således ikke tale om en balanceret afprøvning, og effekt af enkelte ugehold kan få betydning for resultatet i et sådant studiedesign. Der blev anvendt produktionssæd med sæd fra mindst tre orner i hver sædportion for at undgå en eventuel orneeffekt. Resultaterne er gennemgået for hvert ugehold, og der blev ikke fundet indikationer på, at enkelte ugehold har påvirket det overordnede resultat.

Der blev i alt løbet 2.605 polte og fravænnede søer i afprøvningen. Besætningens kuldstørrelse og faringsprocent afveg ikke fra landsgennemsnittet. Der var ikke tegn på forskel mellem de to fortyndere på faringsprocent, totalfødte grise pr. kuld eller på frekvens af søer med observation af flåd.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Flemming Thorup

Udgivet: 6. juli 2015

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Reproduktion