19. december 2017

Erfaring Nr. 1716

PCV2 ER PÅVIST I LYMFEKNUDER FRA BØRE INDSENDT TIL USK

Ved PCR er der påvist en lavgradig forekomst af PCV2 i flere lymfeknuder fra børe indsendt til USK. I fire tilfælde blev fundet bekræftet ved immunohistokemisk undersøgelse. USK og test for PCV2 kan derfor overvejes før vaccination af soholdet mod PCV2.

Der blev påvist en lavgradig PCV2-infektion i 17 ud af 38 pools af lymfeknuder, som blev undersøgt ved PCR. Lymfeknuderne stammede fra 153 børe indsendt til USK-repro. Fra de 17 pools, som blev fundet lavgradigt inficeret med PCV2 ved PCR, blev diagnosen bekræftet ved immunohistokemisk undersøgelse i lymfeknuder fra fire af børene. Søerne indgik i en undersøgelse af børe fra i alt 12 besætninger med enten høj (> 90 %) eller lav (< 85 %) faringsprocent. 

Infektion med PCV2 er en mulig årsag til omløbning, selvom det i praksis er svært at afklare, om PCV2 er årsagen til, at en specifik so er løbet om. Det er muligt at vaccinere soholdet mod PCV2, men da omfanget og betydningen af PCV2 hos søer i Danmark ikke er afklaret, er det usikkert, om vaccination kan betale sig. For at opnå mere viden om diagnostik og betydning af PCV2 hos søer blev lymfeknuder fra en afprøvning af USK undersøgt for forekomst af PCV2.

Der blev udtaget én lymfeknude fra hver bør fra 153 børe. Hver lymfeknude blev udtaget sterilt og delt i to dele. Halvdelen af hver lymfeknude blev poolet sammen med cirka fire andre halve lymfeknuder fra søer fra samme besætning. Den anden halvdel af hver lymfeknude blev fikseret individuelt i formalin. Hver pool blev undersøgt for PCV2 ved PCR. Der findes ingen referenceværdier for påvisning af PCV2 i lymfeknuder ved PCR. Ved undersøgelse af serum angives fund af mindre end 103 kopier som negativt, fund af 103 til 105 er lavt, 105-107 er moderat, hvor massiv (over 107 kopier) forventes ved klinisk sygdom. Sytten af de 38 undersøgte pools var lavgradigt smittede, mens resten var negative. Der blev påvist PCV2 ved PCR i pools af lymfeknuder fra både besætninger med høj og lav faringsprocent (henholdsvis fem af 18 pools og 12 af 20 pools). Fra de 17 pools, som var lavgradigt smittede med PCV2, blev de tilhørende 92 halve formalinfikserede lymfeknuder efterfølgende undersøgt ved immunohistokemisk undersøgelse. Her blev diagnosen bekræftet i fire lymfeknuder.

Påvisningen af PCV2 i lymfeknuder fra børen af slagtesøer var uventet og er en potentiel risiko for infektion af fostrene. Det bør derfor undersøges, om smitte med PCV2 kan forklare omløberproblemer, og om diagnosen kan stilles ved enten PCR eller immunohistokemisk undersøgelse for PCV2 på lymfeknuder fra børen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Flemming Thorup, Svend Haugegaard, Charlotte Sonne Kristensen, Lars Erik Larsen, Jensen

Udgivet: 19. december 2017

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Sundhed/Veterinært