30. december 2017

Erfaring Nr. 1719

PCV2: Virus i pattegrise og vaccinationsstrategier

PCV2 blev ikke fundet i pattegrisene fra undersøgelsens 60 medvirkende besætninger. Ganske få besætninger vaccinerede deres søer og orner mod PCV2, hvorimod vaccination af polte og smågrise havde større fokus.

Der blev ikke fundet Porcin Circovirus type 2 (PCV2) i undersøgelsens 501 testede pattegrise fra 60 besætninger. Omkring halvdelen af de adspurgte besætninger vaccinerede deres polte, men under 10 % vaccinerede deres søer og orner. Mere end 2/3 af besætningerne vaccinerede deres smågrise. 

PCV2 indgår som en afgørende faktor ved ”Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome” (PMWS) hos smågrise og kan forårsage reproduktionsproblemer hos søer. Konsekvenserne af PCV2-infektioner hos søer er usikre i Danmark, og udbredelsen af PCV2 i pattegrise samt betydningen heraf er ukendte. Derfor var formålet i denne undersøgelse at evaluere forekomsten af PCV2 i pattegrise og undersøge vaccinationsstrategier i danske so-besætninger. 

Undersøgelsen omfattede 60 besætninger, som sendte pattegrise til undersøgelse på SEGES Laboratorium for Svinesygdomme på baggrund af sundhedsproblemer blandt pattegrisene. Efter undersøgelse på laboratoriet blev lymfeknuder fra pattegrisene udtaget og sendt til DTU Veterinærinstituttet til PCR-undersøgelse for PCV2. Ved hver indsendelse blev lymfeknuderne poolet og analyseret samlet. Besætningsdyrlægerne for de medvirkende besætninger blev herefter interviewet omkring besætningernes vaccinationsstrategier.


Institution: SEGES Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lola Kathe Tolstrup, Charlotte Sonne Kristensen, Charlotte Mark Salomonsen, Lars Erik Larsen, Charlotte Kristiane Hjulsager

Udgivet: 30. december 2017

Dyregruppe: Pattegrise

Fagområde: Sundhed