11. juni 2019

Erfaring Nr. 1908

PCV2-infektion ved løbning og tidlig drægtighed

Denne undersøgelse havde til formål at undersøge effekten af PCV2 på søernes reproduktion og at undersøge PCV2-status på polte fra ikke-vaccinerede og vaccinerede besætninger.

PCV2 er tilsyneladende ikke det store problem hos de danske søer, da der ikke blev fundet nok besætninger mistænkt for PCV2-relaterede reproduktionsproblemer til at gennemføre en egentlig undersøgelse af PCV2’s effekt på reproduktionen.  Dette tyder på at man i en del besætninger kan spare pengene til PCV2 vaccination af søer. 

Det kunne konstateres, at PCV2 kunne findes i polte i besætninger, der vaccinerede deres polte efter indsættelse karantæne-/poltestald. Vaccination af polte mod PCV2 anbefales dog stadig, men skal altid vurderes af og diskuteres med besætningens dyrlæge. 

Porcint circovirus type 2 (PCV2) gav for to årtier siden problemer i danske besætninger i form af ”Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome” (PMWS). Dette afstedkom, at flere vacciner blev udviklet og i takt med at disse kom på markedet forsvandt problemerne med PMWS. Dette kan være en af årsagerne til, at ikke alle besætninger i dag vaccinerer mod PCV2 og dette langt fra i so-besætningerne. 

Denne undersøgelse havde til formål at undersøge effekten af PCV2 på søernes reproduktion og at undersøge PCV2-status på polte fra ikke-vaccinerede og vaccinerede besætninger.

Der blev kun inkluderet en enkelt sobesætning til reproduktionsundersøgelsen på baggrund af en historik om reproduktionsproblemer, hvis årsag endnu ikke var kendt. 50 blodprøver før og efter løbning i et enkelt ugehold viste at 100 % var negative for PCV2. 

Til polteundersøgelsen blev der inkluderet blodprøver fra 54 besætninger, som alle blev testet for PCV2 ved PCR. 10 af disse prøver var positive for PCV2. Ud af de 54 besætninger var oplysninger om vaccinationsstatus tilgængelig for de 43. Ud af disse 43 besætninger vaccinerede 28 deres polte. Derudover blev der fundet PCV2 i 5 af de 43 besætninger og ud af de 5 var de 4 vaccinerede mod PCV2. Dette viser vigtigheden af korrekt vaccinationsprocedure og strategi og dette bør gennemgås nøje med besætningsdyrlægen, hvis der opstår problemer med PCV2 trods vaccination af polte. 


Institution: Den rullende Afprøvning, SEGES Svineproduktion

Forfatter: Lola Kathe Tolstrup, Charlotte Sonne Kristensen, , Lars Erik Larsen, Charlotte Kristiane Hjulsager

Udgivet: 11. juni 2019

Dyregruppe: Svin, Søer, Polte

Fagområde: Sundhed/Veterinært