1. marts 2018

Erfaring Nr. 1803

Fortsat behov for videreudvikling og test af farestier til løsgående søer

Konklusion

Produkttest af ti forskellige farestier til løsgående søer viste, at ingen af fabrikaterne opnåede vurderingen ”god” eller ”meget god” på alle funktionsparametrene. Derfor er der fortsat behov for videreudvikling og test af farestier til løsgående søer.

Anbefalingen er: Ved etablering af farestier til løsgående søer skal hver enkelt bedrift vurdere hvilke funktionskrav, man stiller til stien. Besøg i besætninger, der har en given stitype i stor skala, bør også indgå inden valg af stitype.

Produkttest af ti forskellige farestier til løsgående søer har vist, at det er en udfordring at opfylde både soens, grisenes og personalets krav i én sti.

Der var ingen af fabrikaterne af farestier til løsgående søer, der opnåede vurderingen ”god” eller ”meget god” på alle parametre i produkttesten, og der er således fortsat behov for udvikling af farestier til løse søer førend det er en robust løsning, som vil være et naturligt valg for alle svineproducenter. Derudover indgår produktionsniveau og investeringsomfang i vurdering af om farestier til løse søer er et konkurrencedygtigt alternativ til kassestier. 

Ved etablering af farestier til løsgående søer skal det i den enkelte besætning vurderes, hvilke funktionskrav, der stilles til stien. Management rutiner og personalets ønsker er forskellige mellem besætninger, og derfor vil det også være forskelligt, hvilken sti der ønskes. Ud fra resultater i nærværende produkttest vil det være muligt at få et indtryk af elementer af stiernes styrker og udfordringer. Dette bør dog suppleres med besøg i besætninger, der har en given stitype i stor skala.

Stierne blev testet ud fra en række opstillede funktionsmæssige parametre. Opfyldelse af funktionskrav vil sammen med produktionsniveau danne grundlag for svineproducenternes beslutning om valg af farestitype.


Institution: Den rullende Afprøvning, SEGES Svineproduktion

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen

Udgivet: 1. marts 2018

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer