15. februar 2018

Erfaring Nr. 1804

Energi- og varmeforbrug i farestier til løsgående søer

Energiforbruget til rumvarme, gulvvarme og pattegriselampe/varmepanel blev målt igennem ét år i ti forskellige farestier til løsgående diegivende søer. Resultaterne viste stor variation på forbruget, som lå mellem 104 kWh og 504 kWh pr. årsso.

Igennem ét år blev energiforbruget til gulvvarme og pattegriselamper/-paneler inkl. rumvarme målt i ti forskellige farestier til løsgående diegivende søer. Resultaterne viste en meget stor forskel i varmeforbrug beregnet pr. årsso, hvor energiforbruget lå mellem 104 kWh og 504 kWh pr. årsso inklusiv rumvarme.

En økonomisk beregning viste, at energiforbruget inkl. rumvarme årligt koster mellem 69 kr. og 276 kr. pr. årsso afhængig af, hvilken/hvilke varmekilder der blev anvendt i pattegrisehulen.

Energiforbruget blev registreret for henholdsvis gulvvarme i pattegrisehulen, varmelampe/panel og rumvarme. Pattegrisehulerne var forskelligt udformet, og der blev ligeledes anvendt forskellige varmelamper og -paneler. Den største forskel i energiforbruget blev fundet i brug af gulvvarme i pattegrisehulerne, hvilket formentligt kan tilskrives det omgivende materiale som varmeslangerne var placeret i (beton, plastikplade etc.) samt forskellig styring af varmelampe/-panel. 

Ønsket rumtemperatur har også stor påvirkning af det samlede energiforbrug. Den varierede fra 17 til 23 grader alt afhængig af, hvilken gulvprofil der var i farestien (fuldspaltegulv, delvist fast gulv), samt hvilken type ventilationsprincip der blev anvendt i sektionen.

Det primære formål med etablering af farestierne var en produkttest af disse. Et sekundært formål med afprøvningen var at måle energi- og varmeforbruget for hver stitype, hvorfor resultaterne skal ses i den sammenhæng. Det skal endvidere bemærkes, at koblingen mellem pattegrisenes brug af hule/varmeplade ikke er holdt op i mod energiforbruget.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Malene Jørgensen, Lisbeth Ulrich Hansen

Udgivet: 15. februar 2018

Dyregruppe: Diegivende søer

Fagområde: Stalde og Miljø