26. februar 2018

Erfaring Nr. 1805

Solacyl dæmpede ikke lavgradig fravænningsdiarré hos grise

Solacyl dæmpede ikke fravænningsdiarré i én besætning. Grisene fik foder uden medicinsk zink og havde lavgradig fravænningsdiarré.

Der blev ikke fundet positiv effekt ved anvendelse af Solacyl til at dæmpe kliniske tegn på lavgradig fravænningsdiarré hos nyligt fravænnede grise. Afprøvningen blev gennemført i en enkelt besætning. Det kan imidlertid ikke på baggrund af resultaterne udelukkes, at Solacyl kan have en positiv understøttende effekt ved behandling af diarré hos smågrise i andre besætninger med et andet klinisk billede hos grisene.

Afprøvningen blev gennemført i en integreret besætning med stringent gennemført sektionering og inkluderede samlet set 12 stier pr. sektioner. Der indgik to stier pr. gruppe pr. sektion (gentagelse). Grisene indgik i afprøvningen ved fravænning, og blev inddelt i tre grupper. Grisene i gruppe 1 blev tildelt fravænningsfoder uden medicinsk zink. Grisene i gruppe 2 fik samme foder som gruppe 1 samt daglig dosering af Solacyl 35 mg/kg i drikkevandet de første 14 dage efter fravænning, mens grisene i gruppe 3 fik samme foder som de to andre grupper samt tildeling af medicinsk zink (2.500 ppm) de første 14 dage efter fravænning.

Effekten af behandlingerne blev målt på frekvensen af gødningsklatter karakteriseret som diarré fra fravænningen indtil 14 dage efter fravænning. Desuden blev der registreret eventuelle behandlinger samt indsamlet gødningsprøver på 8. dagen efter fravænning fra fem tilfældigt udvalgte grise fra hver gruppe i hver sektion til analyse af tørstofprocent i gødningen. 

Afprøvningen blev stoppet cirka halvvejs i projektet, da det var tydeligt, at formålet, som var at dokumentere positiv effekt af anvendelse af Solacyl, ikke kunne opfyldes.

Resultaterne viste ingen forskelle mellem Solacyl-gruppen og den negative kontrolgruppe (minus zink-gruppen). Gruppen, der blev tildelt medicinsk zink, havde dog en signifikant lavere frekvens af gødningsklatter karakteriseret som diarré i forhold til de to andre grupper. Der sås ingen forskelle i tørstofprocenten fra gødningsprøver indsamlet fra individuelle grise i de tre grupper.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Claus Hansen, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 26. februar 2018

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Sundhed