5. juli 2018

Erfaring Nr. 1808

Pilottest af produktionskoncept slagtesvin

Projektet 'Produktionskoncept Slagtesvin* har forbedret DB med 20 kr. pr. slagtesvin. Det er opnået ved krav om brug af nyeste viden, overvågning og opfølgning. Samtidigt er det lykkedes at øge motivationen for at ændre og fastholde rutiner. Testen er gennemført i seks besætninger.

Produktionskoncept Slagtesvin er testet i seks pilotbesætninger. Besætningerne har produceret 36 holdopgørelser bestående af i alt 51.609 producerede slagtesvin, som har opnået et øget dækningsbidrag på samlet +889.656 kr. I første kvartal med konceptet blev der opnået et øget DB på 10 kr. pr. gris og i de øvrige kvartaler med fuld implementering, blev der opnået et øget DB på 20 kr. pr. gris. Årsagen til dette er primært, at referencefoderforbruget fra 30 til 110 kg er reduceret fra 2,80 til 2,70 FEsv/kg tilvækst.

Der er udviklet et produktionskoncept til slagtesvin, som består af: 

  1. En række krav og anbefalinger, som deltagende besætningerne skal overholde for at opnå høj effektivitet.
  2. Løbende og elektronisk produktionsovervågning, samt E-kontroller opdelt på hold.
  3. Model for introduktion og opfølgning, som fastholder og udvikler ejers og ansattes motivation og kompetencer. 
  4. Nye nøgletal i form af værktøjet 28-dages tal og PSU-score til sammenligning af produktivitet mellem hold og besætninger. PSU-scoren er lavet med fokus på at måle, hvor meget besætningen har forbedret sig siden opstart.

De seks pilotbesætninger har modtaget fire til seks besøg om året, og skal overholde en række krav for at kunne deltage og fortsat være tilknyttet projektet. I hver besætning er opsat overvågningsudstyr, således at bl.a. tilvækst fra dag til dag kan følges i enkelte stier.

Årsagen til den positive forskel i besætningerne er både brug af svinefaglig viden, og viden om hvordan denne kan implementeres i produktionen, således at både ejere og ansatte er motiveret for at ændre og fastholde nye rutiner i hverdagen. I en spørgeundersøgelse anfører besætningsejerne, at deres vigtigste erfaringer for, hvad der øger deres effektivitet har været: Brug af værktøjet 28-dages tal (med måling af tilvækst og foderoptag), korrekt fodring og øget fokus/vedholdenhed. Den øgedefokus/vedholdenhed er bl.a. opnået gennem kontinuerlig opfølgning udført af rådgiver og dyrlæge, hvor tiltag og besætningens målsætning evalueres. 28-dages tallene bruges som en løbende evaluering af hver holdopstart, og udføres ved at grisenes tilvækst og foderoptag måles mellem indsættelse og 28 dage senere. 

Baggrunden for projektet er, at slagtesvineproduktionen i Danmark i flere år har haft lav rentabilitet. Projektet har udviklet Produktionskoncept Slagtesvin som en løsning på anbefaling #1 fra vækstpanel rapporten, hvor der sættes fokus på udvikling af nye ledelses- og produktionskoncepter. 

Pilotprojektet er gennemført sammen med partnere fra slagterier, dyrlægepraksis og den lokale svinerådgivning i perioden 2016 til 2018.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Joachim Glerup Andersen, Lotte Skade, Else Vils

Udgivet: 5. juli 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Sundhed, Management