22. maj 2019

Erfaring Nr. 1906

Forekomst af PCV2-typer i Danmark

PCV2d findes i danske besætninger. PCV2d giver måske lidt flere kliniske symptomer end hidtidige PCV2-typer, som kan kureres ved korrekt PCV2-vaccination.

Genotype PCV2b er stadig den dominerende genotype i danske besætninger, selv om PCV2d er påvist. Vacciner mod PCV2 ser ud til at være virksomme overfor alle genotyper af PCV2.

I denne undersøgelse er PCV2 påvist med kvantitativ real-time PCR i prøverne og genotypebestemt ved sekvensanalyse. Resultaterne tyder på, at PCV2d er introduceret i 2017 eller tidligere. En mere systematisk indsamling af prøver over tid kan fastslå tidspunktet mere præcist. 

I fem ud af syv besætninger med sundhedsproblemer relateret til PCV2, og hvor PCV2 blev påvist i moderate til massive mængder, blev PCV2d påvist. Interview med besætningsdyrlægen efter påvisning af PCV2d viste, at ændret vaccinationstidspunkt eller påbegyndt PCV2-vaccination havde en god effekt på produktionsresultaterne. Det tyder derfor på, at PCV2d ikke er anderledes end de andre kendte PCV2-genotyper, og at de kan håndteres i danske besætninger med korrekt vaccination mod PCV2. 

I undersøgelsen indgår arkivmateriale fra diagnostiske indsendelser til DTU Veterinærinstituttet i perioden 2014 til 2018 med moderat til massiv forekomst af PCV2 og materiale fra case-besætninger fra 2017 til 2018 med mistanke om PCV2-lignende problemer.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, , Charlotte Kristiane Hjulsager, Lars Erik Larsen

Udgivet: 22. maj 2019

Dyregruppe: Søer, Vækstgrise

Fagområde: Sundhed/Veterinært