1. oktober 2019

Erfaring Nr. 1911

Erfaringer med videreudvikling af faresti til løse søer

Pilotstudie bekræftede, at farestier til løse søer kan indrettes med delvist fast gulv, uden at søerne gøder på det faste gulv. Indretningen medførte, at det fra gangen var muligt at se soens krybbe, men ikke at foretage faringsovervågning.

Det var muligt at indrette farestier til løse søer med delvist fast gulv, hvor søerne ikke gødede på det faste gulv, men det medførte samtidig, at det fra gangen ikke var muligt f.eks. både at tilse soens krybbe og udføre faringsovervågning. 

Løse søer gøder flere steder, og derfor indrettes farestier til løse søer ofte med fulddrænet gulv for at sikre en høj hygiejne. Et drænet gulv øger imidlertid gylleoverfladen og kan føre til krav om ekstra miljøinvesteringer. I en tidligere produkttest [1] indgik en sti fra det østrigske firma STEWA, hvor det var muligt at samle langt det meste af gødningen i et afgrænset område [2]. Efter at produkttesten [1] var afsluttet, blev det besluttet at gennemføre et pilotstudie, hvor stierne fra STEWA samt yderligere to stier med tilsvarende indretning blev monteret i en produktionsbesætning og fulgt i cirka et år. 

Pilotstudiet viste med den givne indretning af stien, at et tørt delvist fast gulv forudsatte en god hygiejne ved soens krybbe. Der bør således i højere grad være fokus på udvikling af krybbe til soen med et minimum af spild af væske og foder. Når pattegrisene blev tildelt supplerende mælk, var det en fordel for hygiejnen, at der var etableret dræn under mælketildelingen. Alternativ skal koppen placeres på spaltegulvet.

I løbet af pilotstudiet blev der foretaget ændringer af gulvoverflade, huleindretning og varmekilder, højde på inventar ligesom inventaret blev reduceret, hvor det blev vurderet muligt. Ændringer blev foretaget ud fra input fra personalet i besætningen, medarbejder fra SEGES samt de involverede firmaer.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Vivi Aarestrup Moustsen

Udgivet: 1. oktober 2019

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer