22. november 2019

Erfaring Nr. 1912

Fravænning uden zink: Erfaringer fra 26 besætninger

Fokus på vand- og foderoptag efter fravænning, proteinniveau i fravænningsfoder og erfarne medarbejdere viste sig at være vigtigt, når grise fravænnes uden brug af medicinsk zink i 26 smågrisebesætninger.

Erfaringer fra 26 smågrisebesætninger og deres respektive dyrlæger viste, at succesfuld fravænning uden brug af medicinsk zink kræver indsatser på flere områder. De deltagende besætninger har især haft fokus på at sikre foder- og vandoptag omkring fravænning. Fravænningsblandingerne havde i gennemsnit et indhold af fordøjeligt protein og fordøjeligt lysin, som opfyldte de nye næringsstofnormer for smågrise. Endvidere havde alle medarbejdere, der passede smågrisestaldene, en vis erfaring.

I forbindelse med EU-Kommissionens beslutning om at udfase brugen af medicinsk zink lancerede SEGES Svineproduktion en handlingsplan med konkrete tiltag, der skulle finde alternativer til brugen af medicinsk zink.

Et af disse tiltag var en erfaringsindsamling fra besætninger, som producerer grise uden brug af medicinsk zink. Formålet var at indsamle erfaringer, der i kombination med eksisterende viden kan vejlede og hjælpe andre besætninger, som ønsker at udfase brugen af medicinsk zink.

I 2018 blev der indsamlet erfaringer fra 12 smågrisebesætninger fordelt over hele landet, som i kortere eller længere tid havde fravænnet grise uden brug af medicinsk zink. I 2019 blev en anden runde af erfaringer fra 14 småbesætninger inkluderet, hvilket bevirker at der nu er erfaringer fra i alt 26 smågrisebesætninger.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Nicolai Weber, Jesper Poulsen, Tina Sørensen, Poul Bækbo

Udgivet: 22. november 2019

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Sundhed