30. december 2019

Erfaring Nr. 1915

Fast betongulv i farestier: Vurdering af overfladebehandlinger

Vurdering af tre forskellige overfladebehandlinger viste fortsat behov for udvikling og afprøvning af gulve og overflader i farestier for at opnå en tilfredsstillende holdbarhed, god skridsikkerhed samt sikre rene/tørre lejer til so og grise.

Vurdering af tre forskellige overfladebehandlinger i farestier med delvist fast betongulv måtte stoppes halvvejs, da der var udfordringer med holdbarheden. De involverede firmaer havde selv stået for etablering af overfladerne, men generelt anses det for vanskeligt at etablere en ny overflade på et eksisterende gulv. Det kan derfor ikke afvises, at hvis overfladebehandlingerne havde været etableret umiddelbart efter støbning af gulvene, ville holdbarheden have været bedre.

Når gulvet var rent og tørt, var det ved alle typer af overfladebehandlinger skridsikkert. Hvis gulvet derimod var tilsvinet, blev det tilsvinede område glat. Dette selv om der fra to af firmaernes side var påført mindre partikler på overfladen for at øge skridsikkerheden. Når gulvet blev glat, var det vanskeligt for soen at finde god støtte, når den lå/rejste sig, og det kan øge risikoen for ihjellagte grise. 

Der er således behov for yderligere udvikling og afprøvning af gulve og overfladebehandlinger i farestier for at opnå en tilfredsstillende holdbarhed og en god skridsikkerhed.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 30. december 2019

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer