30. december 2019

Erfaring Nr. 1916

Sammenhæng mellem sår på forknæ og behandling for ledbetændelse

Pattegrise med sår på forknæ havde en 2,2 større risiko for at blive behandlet for ledbetændelse. Frekvensen af grise med sår var højest, når grisene var cirka tre dage gamle, og langt de fleste sår helede op frem mod fravænning.

Afprøvningen viste at grise med sår på forknæ havde en 2,2 større risiko for at blive behandlet for ledbetændelse (p=0,015) end grise uden sår på forknæ. Sår på pattegrises forknæ fordobler dermed risikoen for behandling mod ledbetændelse.

Pattegrisenes forben blev vurderet tre gange. Grisene var i gennemsnit tre dage gamle ved første vurdering, 10 dage gamle ved anden vurdering og 17 dage ved tredje vurdering. Efter anden vurdering af pattegrisenes forknæ blev grisene klassificeret som enten grise med sår på forknæene eller grise uden sår på forknæene.

Der var ingen forskel på dødeligheden mellem grise med og uden sår på forknæ. 

Det fremgår af dataanalysen, at frekvensen af grise med sår på forknæ var højest, når grisene var cirka tre dage gamle, og som forventet faldt andelen af sår gennem diegivningsperioden og langt de fleste sår helede op frem mod fravænning.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Dorthe Poulsgård Frandsen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 30. december 2019

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer, Management