4. februar 2021

Erfaring Nr. 2101

Massevaccination mod PRRS1

Efter massevaccination, hvor alle dyr i en besætning vaccineres på et og samme tidspunkt, med en levende svækket PRRS1-vaccine i to sohold, var næsten alle avlsdyr positive for antistoffer, og der fandtes ingen virus ved søer eller pattegrise. På trods af dette blev der påvist cirkulation af PRRSV1 hos smågrisene. Succes med massevaccination imod PRRSV betinger, at alle principper for håndtering af PRRS i øvrigt overholdes.

I denne undersøgelse blev der ikke påvist PRRSV1 ved søer eller pattegrise to uger efter massevaccination med en levende svækket PRRSV-vaccine, og den samlede pattegrisedødelighed blev ikke påvirket af massevaccinationen. Til gengæld cirkulerede der PRRSV1 både før og 12 uger efter massevaccination blandt smågrisene på andre ejendomme, som begge besætningerne fravænner til. Fuld gevinst af vaccinationsstrategien opnås formodentlig kun ved at gøre en samtidig indsats for at eliminere PRRSV på smågriseejendommene. Derudover kan manglende sektionering af farestaldene og anvendelse af babystalde på soejendommene yderligere være årsag til, at der stadig er PRRSV-cirkulation i klimastalden.

Denne undersøgelse havde til formål at belyse omstændighederne ved gentagne massevaccinationer af sohold med en levende svækket PRRS1-vaccine, da en kendt risiko ved levende svækkede vacciner er muligheden for smitte med vaccinevirus. Således vurderes eventuel virusgang i forbindelse med og efter massevaccinationen, søernes antistofdannelse og påvirkning af produktionsresultaterne. Resultaterne er baseret på blod- og yveraftørringsprøver hos 240 søer i to sohold samt spytprøver i alle sektioner i smågrisestalden på to andre ejendomme før og efter massevaccination med Porcillis® PRRS VET. 

Efter vaccinationen var 97 % og 98 % af avlsdyrene positive for antistoffer imod PRRSV1 i to sohold. Dette var en stigning i forhold til situationen før vaccination, hvor 85 % og 93 % af søerne var positive. 

Der er i denne afprøvning ikke tegn på, at produktionsresultaterne i sobesætningerne blev påvirket af massevaccinationen. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Københavns Universitet

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Kasper Pedersen, Lars Erik Larsen, Lise Kirstine Kvisgaard

Udgivet: 4. februar 2021

Dyregruppe: Søer, Smågrise

Fagområde: Sundhed/Veterinært, Veterinært