6. august 2013

Meddelelse Nr. 962

Sammenligning af to vacciner mod almindelig lungesyge

Grise vaccineret med ThoroVAX Vet havde signifikant færre lungeforandringer relateret til almindelig lungesyge sammenlignet med grise vaccineret med MycoFLEX i en afprøvning gennemført i to besætninger.

ThoroVAX vaccinerede grise havde signifikant færre lungelæsioner relateret til almindelig lungesyge (katarrhalsk bronchopenumoni), samt en mindre udbredelsen af lungelæsioner, sammenlignet med grise vaccineret med MycoFLEX og grise der slet ikke var vaccineret. Afprøvningen er gennemført i 2 besætninger.

I hver besætning indgik 3 behandlingsgrupper:

  • Ingen behandling (kontrol)
  • ThoroVAX (2 ml)
  • MycoFLEX (1 ml)

Grisene blev inkluderet og vaccineret ved fravænning. De blev vejet individuelt ved inklusion, ved flytning til slagtesvinestalden og når den første gris i holdet var klar til levering. Antal behandlinger og døde grise blev registreret. Lungerne blev opsamlet på slagteriet og vurderet for lungelæsioner relateret til almindelig lungesyge.

Ingen bivirkninger blev observeret efter vaccination.

Den primære effektparameter i afprøvningen var lungeforandringer ved slagtning. Her klarede grise der var vaccineret med ThoroVAX sig signifikant bedre end grise, der ikke var vaccineret eller vaccineret med MycoFLEX. Der blev ikke fundet signifikant forskel i tilvækst, antal behandlede og dødelighed blandt de 3 behandlingsgrupper. Den manglende, men forventede, sammenhæng mellem lungelæsioner og tilvækst kan skyldes at grisene blev vejet ud holdvis, når den første gris var klar til levering, i stedet for når grisen reelt var klar til levering.

Tilskud

Afprøvningen er finansieret af MSD Animal Health Danmark.

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Jens Vinther

Udgivet: 6. august 2013

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise