25. april 2017

Meddelelse Nr. 1101

Alternativer til medicinsk zink til smågrise

Medicinsk zink 14 dage efter fravænning med 2.500 mg/kg foder adskilte sig ikke fra 1.500 mg/kg foder, men medførte højere produktivitet og færre diarrébehandlinger end ingen zink eller tildeling af OceanFeed, MiyaGold eller GærPlus i perioden 7-30 kg.

Der var ikke produktions- og sundhedsmæssig forskel på tildeling af 2.500 eller 1.500 mg medicinsk zink/kg foder til smågrise i 14 dage efter fravænning.

Tildeling af 2.500 mg medicinsk zink/kg foder i 14 dage gav signifikant bedre produktionsresultater og reduceret diarrébehandling i forhold til ingen medicinsk zink eller tildeling af tre alternative produkter henholdsvis OceanFeed, MiyaGold og GærPlus. Tildeling af disse tre produkter i hele perioden 7-30 kg gav ikke bedre produktivitet eller reduceret behandlingsfrekvens i forhold til gruppen uden tilsætning af medicinsk zink.

Dette blev resultatet af en afprøvning med seks grupper. To grupper fik medicinsk zink (henholdsvis 2.500 eller 1.500 mg/kg foder) i 14 dage efter fravænning og derefter ingen særlige fodertilskud frem til 30 kg. En tredje gruppe fik 0 mg zink fra fravænning til 30 kg. Tre grupper fik tildelt 0 mg zink og enten OceanFeed (tangprodukt), MiyaGold (probiotika) eller GærPlus (gær plus probiotika) i hele perioden 7-30 kg.

Ved anvendelse af 1.500 mg medicinsk zink i stedet for 2.500 mg zink/kg foder viser denne afprøvning, at zinkforbruget i smågriseproduktionen kan reduceres med 40 % svarende til en årligt reduceret zinkudledning til miljøet på ca. 170 ton zink, uden at produktivitet og sundhed forringes.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Niels Jørgen Kjeldsen, Julie Krogsdahl, Sofja Eklund Koziara

Udgivet: 25. april 2017

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring