28. juni 2017

Meddelelse Nr. 1108

Mineralske foderblandinger overholdt i 2016 indholdsgarantierne

Kontrol af i alt 60 mineralske foderblandinger fra Nutrimin, Vestjyllands Andel, Vilomix og Vitfoss viste ingen statistisk sikker forskel mellem analyseret og deklareret værdi.

En kontrolrunde af i alt 60 mineralblandinger til søer, smågrise og slagtesvin fra firmaerne Nutrimin, Vestjyllands Andel, Vilomix og Vitfoss, indsamlet hos svineproducenter, viste overordnet god overensstemmelse mellem de analyserede og deklarerede værdier.

Der blev foretaget kemisk analyse for lysin, methionin, calcium, fosfor og fytase. De analyserede værdier blev sammenlignet med de deklarerede værdier på de indsamlede indlægssedler.

For de tre næringsstoffer lysin, methionin og fosfor blev der gennemført statisktik analyse af analyseresultaterne. Der var ingen statistisk sikker forskel mellem analyseret henholdsvis deklareret værdi for nogen af de fire firmaer på de tre valgte næringsstoffer. 

De mineralske foderblandinger, der indgik i denne afprøvning, blev indsamlet i 18 svinebesætninger, neddelt og sendt til kemisk analyse.

Firmaerne var ikke informeret om, at en kontrolrunde på mineralfoder fandt sted. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Helle Mølgaard Sommer, Sofja Eklund Koziara

Udgivet: 28. juni 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Ernæring