13. oktober 2017

Meddelelse Nr. 1116

Konsekvenser af en øget kuldstørrelse i farestier med mælkekopper

Mælkekopper i farestierne giver mulighed for at øge antallet af grise hos soen ved kuldudjævning og øge antallet af fravænnede grise. Andelen af døde grise vil dog øges samtidig med, at vægten per gris falder.

Formålet med denne afprøvning var at undersøge konsekvensen af en øget kuldstørrelse ved kuldudjævning, når grisene havde adgang til mælkeerstatning i en mælkekop. Dette blev undersøgt i kassestier samt stier til løsgående diegivende søer. En stor del af søerne i kassestierne kunne fravænne over 14 grise (81 pct.). Det havde dog negative konsekvenser for andelen af døde grise efter kuldudjævning samt grisenes individuelle vægt dag 21. I stierne til løsgående diegivende søer var placeringen af en mælkekoppen en udfordring, og de høje kuldstørrelser påvirkede i højere grad andelen af døde grise efter kuldujævningen og grisenes vægt.

Søer opstaldet i både kassestier og kombistier fik tildelt henholdsvis 14, 16, 18 eller 20 grise med en vægt på over 1 kg ved kuldudjævning. Andelen af døde og flyttede grise blev registret indtil dag 21, hvor grisene blev vejet ud. 
I kombistien faldt vægten på dag 21 statistisk sikkert med 500 g per gris, hver gang der blev lagt to grise til kuldet. Samtidig steg andelen af døde og flyttede grise statistisk sikkert allerede ved 16 grise i kuldet. 

I kassestien var kuldvægten statistisk sikkert højest, når der var lagt 18 og 20 grise til søerne sammenlignet med 14 og 16 grise i kuldet. Det havde dog en konsekvens. Ved 16 grise i kuldet steg både andelen af døde og flyttede grise statistisk sikkert. Derudover var der en statistisk sikker lavere vægt dag 21 i gruppen med 18 grise i forhold til grupperne med 14 og 16 grise. Ved 20 grise i kuldet var der både en statistisk sikkert højest andel af flyttede og døde grise samt statistisk sikkert lavest vægt dag 21.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Marie Louise Pedersen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 13. oktober 2017

Dyregruppe: Pattegrise, Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer