4. februar 2019

Meddelelse Nr. 1161

Smågrises vægt afhængig af deres adgang til og brug af mælkekop i farestalden

Smågrise, der havde adgang til supplerende mælk via en mælkekop i farestalden i fem uger, havde statistisk sikker højere vægt ved indsættelse i smågrisestalden og syv dage efter indsættelse.

Smågrise, der havde adgang til supplerende mælk via en mælkekop i farestalden i fem uger, havde statistisk sikker højere vægt ved indsættelse i smågrisestalden end smågrise, der ikke havde adgang til supplerende mælk i farestalden. Denne højere vægt fulgte med grisene en uge efter indsættelse. Vægten var dog afhængig af kuldstørrelse, så ovenstående sås kun i de kuld, der indeholdt flere end 13 grise dag 7 efter faring. Der var ingen effekt af adgang til mælkekop på den daglige tilvækst den første uge i smågrisestalden.

Ved kuldudjævning blev søer tildelt 14 eller 17 grise. Halvdelen af kuldene havde adgang til supplerende mælk via en mælkekop. Dag 7 efter faring blev pattegrisenes brug af mælkekoppen undersøgt via videooptagelser. Ved fravænning (fem uger efter fødsel) blev alle grise fra 92 kuld vejet, når de blev indsat i smågrisestalden. Grisene blev vejet ud en uge efter indsættelse.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Marie Louise Pedersen, Cecilie Kobek Thorsen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 4. februar 2019

Dyregruppe: Smågrise, Pattegrise

Fagområde: Ernæring