17. maj 2022 | Opdateret/Gennemlæst 19. maj 2022

Webinarrække på engelsk ruster medarbejdere til farestalden

Den kommende måned afholder SEGES Innovation fire webinar på engelsk, som skal give danske og internationale medarbejdere endnu mere viden om arbejdet i farestalden. Webinarerne tager udgangspunkt i tiden før faring, under faring, efter faring og forebyggelse af blodforgiftning og brok hos pattegrisen.

Erfaringen i farestalden er ofte essentiel for at have en høj overlevelse blandt pattegrisene. Da der både er danske og internationale medarbejdere i farestalden, holder SEGES Innovation webinar på engelsk, der hedder ’The Piglets Journey'. Fokus vil her være den cyklus, som soen og pattegrisen gennemgår.

”For os er det vigtigt, at medarbejderne er rustet til at kunne genkende soen og pattegrisenes signaler. Jo mere man ved om eksempelvis soens ydeevne, fødselshjælp og diegivning, jo bedre en start på verdenen får pattegrisene,” lyder det fra Dorthe Poulsgård Frandsen, chefkonsulent i SEGES Innovation og vært ved tre af de kommende webinarer.

Stort fokus på pattegriseoverlevelse hos SEGES

For hvert webinar er der fokus på, at medarbejderne går derfra med nye viden inden for specifikke områder, som de kan tage med ind i farestalden. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderen har alle de forudsætninger, der skal til for at hjælpe til i farestalden.

”SEGES har tidligere haft fokus på samarbejdet med rådgivningsvirksomhederne i konceptet PattegriseLIV. Her holdt vi statusmøder, hvor blandt andet medarbejdere fra de gårde med den højeste pattegriseoverlevelse, blev fremhævet med en præmietildeling,” fortæller Dorthe Poulsgård Frandsen og fortsætter:

”Derudover havde såkaldt staldskoler, hvor deltagerne var rundt på de forskellige bedrifter for at indsamle og dele erfaring med hinanden.”

Tilmeld dig et webinar og få adgang til alle

Hvis du er ejer, og har internationale medarbejdere ansat, kan du/i tilmelde dig ét webinar, og få adgang til dem alle.