21. december 2017

Meddelelse Nr. 1123

Ingen effekt af 0,5 % benzoesyre efter 60 kg

Der blev modsat tidligere forsøg ikke fundet forskel i produktionsværdien mellem grise, der fik foder henholdsvis uden benzoesyre, en halv procent benzoesyre tilsat i perioden 30-60 kg eller en halv procent benzoesyre tilsat i perioden 30 kg til slagtning.

Der blev ikke fundet forskel i produktionsværdien mellem grise der fik foder henholdsvis uden benzoesyre, en halv procent benzoesyre tilsat i perioden 30-60 kg eller en halv procent benzoesyre tilsat i perioden 30 kg til slagtning. Desuden blev der ikke fundet forskel i forekomsten af maveforandringer mellem de tre grupper. 

Der var ikke betydende forskelle på indholdet af næringsstoffer i de to anvendte foderblandinger.
Sammenholdt med tidligere afprøvninger med benzoesyre til slagtesvin, hvor der for hele perioden er fundet sikker effekt på produktiviteten samt en økonomisk fordel ved brug i startfoderet, giver det anledning til en anbefaling om ikke at tilsætte 0,5 % benzoesyre i slagtesvinefoder udover perioden 30- 60 kg.  

Afprøvningen blev gennemført i regi af Den rullende Afprøvning og der indgik knap 1.700 grise i hver af de tre grupper. Stierne var indrettet med delvist spaltegulv. Der blev fodret ad libitum med tørfoder i rørfoderautomater med drikkenipler i stiadskillelsen samt ekstra drikkekop i hver sti.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 21. december 2017

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring