13. maj 2019

Meddelelse Nr. 1164

Forskel i firmablandinger til slagtesvin - 2018

Produktionsværdien beregnet med ens foderpris var statistisk set ens for de fire firmablandinger, der var i med i firmaafprøvning af foder til slagtesvin 2018. Alle fire foderblandinger opnåede en bedre produktionsværdi end kontrolfoderet.

Firmaafprøvning af foder til slagtesvin viste gode resultater fra fire foderblandinger fra henholdsvis DLG, Danish Agro, Hedegaard og Himmerlands Grovvarer. De fire foderblandinger klarede sig bedre i testen end kontrolfoderet. Produktionsværdien beregnet med ens foderpris var statistisk set ens for de fire firmablandinger, og de opnåede alle fire en bedre produktionsværdi end kontrolfoderet.

Beregnet med aktuel foderpris opnåede foderet fra DLG og Hedegaard et statistisk sikkert bedre resultat end foder fra Danish Agro og Himmerlands Grovvarer, der til gengæld var statistisk sikkert bedre end kontrolfoderet.

Der var ikke forskel på dødelighed eller behandlingsfrekvens uanset foderblanding.

Foderet fra firmaerne blev indkøbt via svineproducenter for at skjule for firmaerne, at der var en firmaafprøvning undervejs. Foderet blev tildelt grisene fra cirka 33 kg og til slagtning. Alle foderblandinger var pelleteret foder. Der indgik 61 gentagelser i afprøvningen, som foregik på Forsøgsstation Grønhøj.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Julie Krogsdahl, Anne Sofie Hougesen

Udgivet: 13. maj 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring