13. februar 2018

Meddelelse Nr. 1128

Stor forekomst af halebid hos grise med ukuperede haler

Konklusion på undersøgelse af halebid

En undersøgelse fra SEGES Svineproduktion har vist, at halebid reelt kun er et problem hos grise med ukuperede haler. Der er behov for yderligere forskning på området for at kunne anvise, hvorledes grise kan produceres i traditionel produktion med lange haler og opnå en lav forekomst af halebidning.

En undersøgelse fra 2 besætninger med kuperede henholdsvis ukuperede grise har vist, at halebid stort set kun er et problem hos grise, der ikke har fået halen kuperet. Der var en forekomst af halebid hos de ukuperede grise på 52 procent i den ene besætning og 23 procent i den anden besætning. Blandt grisene med kuperede haler var der 0,4 procent henholdsvis nul procent, der fik halebid i de to besætninger.

I besætning 1 var halebid fordelt på ca. 90 procent af stierne, og i besætning 2 var det ca. 70 procent af stierne (tabel 7 og 8). Det betød, at halebiddene ikke var isoleret til deciderede udbrud i få hold eller stier, men derimod var et konstant problem, som krævede indsatser og ekstra arbejde i de fleste stier og i alle hold. 

Så snart halebidning blev konstateret i en sti, blev der af staldpersonalet tildelt ekstra rode-/beskæftigelsesmateriale.

Fra indsættelse i smågrisestalden og frem til levering til slagteriet blev der hver 14. dag registreret forekomst af halebid på individniveau. I alt indgik mere end 2.200 grise pr. gruppe, som i begge besætninger var fordelt på over ti hold grise og over en periode på ca. halvandet år i hver besætning.

Slagteribemærkninger for halebid i gruppen med ukuperede haler var på 0,9 procent af grisene i besætning 1 og 1,8 procent i besætning 2, hvilket var væsentligt lavere end den reelle forekomst i løbet af vækstperioden. Så en estimering af forekomsten af haleskader vil aktuelt ikke kunne baseres på kødkontrollen, da dette vil underestimere forekomsten af halebidte grise væsentligt. Det skyldes, at de fleste halebid opstod i første del af vækstperioden og således var helet ved levering.

Den høje forekomst af halebid understreger at undladelse af kupering vil være forbundet med velfærdsmæssige udfordringer - selv i besætninger med højt niveau af management og generel lav forekomst af halebid ved grise med kuperede haler. Endvidere, at der er behov for yderligere forskning på området for at kunne anvise, hvorledes grise kan produceres i traditionel produktion med lange haler med lav forekomst af halebidning.

Projektet har opnået støtte fra GUDP og har journal nr. 34009-13-0743.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Torben Jensen, Lisbeth Brogaard Petersen, Helle Pelant Lahrmann

Udgivet: 13. februar 2018

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Miljø, Stalde og Produktionssystemer