12. juli 2018

Meddelelse Nr. 1135

Aminosyrebehov til slagtesvin ved to proteinniveauer

Dosisresponsforsøg med lysin, methionin og treonin ved et lavt og et højt proteinniveau, hvor maksimal produktivitet blev opnået ved hhv. 8,2 og 9,6 gram lysin, mens maks. DB var ved 7,3 og 8,1 gram lysin pr. FEsv og afhænger meget af foderpriserne.

Der er gennemført en dosisresponsafprøvning med stigende tildeling af lysin, methionin og treonin ved to proteinniveauer til slagtesvin. Afprøvningen omfattede 12 forsøgsgrupper, hvor gruppe 1 til 6 fik tildelt et lavt proteinniveau (ca. 115 gram fordøjeligt protein pr. FEsv), mens gruppe 7 til 12 fik tildelt et højt proteinniveau (ca. 130 gram fordøjeligt protein pr. FEsv).

Afprøvningen viste, at:

  • Den maksimale produktionsværdi ved lav proteintildeling kunne opnås ved 8,2 gram fordøjeligt lysin pr. FEsv, mens maksimal produktionsværdi ved høj proteintildeling blev opnået ved 9,6 gram fordøjeligt lysin pr. FEsv. 
  • Ved indregning af anvendte foderpriser blev det maksimale dækningsbidrag opnået ved 7,3 og 8,1 gram fordøjeligt lysin pr. FEsv for henholdsvis lavt og højt proteinniveau. Dækningsbidraget var grundet en lavere foderpris højere ved 117 g fordøjeligt protein og 7,3 g fordøjeligt lysin, selvom 8,1 gram fordøjeligt lysin og 130 g fordøjeligt protein gav bedre produktionsresultater.
  • Den maksimale daglige tilvækst og bedste foderudnyttelse hos grisene fra 33 til 52 kg blev opnået ved 9,2 og over 9,6 gram fordøjeligt lysin pr. FEsv ved henholdsvis lavt og højt proteinniveau, men produktionsresultaterne tydede på, at ungsvinene måske kunne respondere på væsentligt mere end 9,6 gram fordøjeligt pr. FEsv ved det høje proteinniveau. 
  • Foderet ved det lave proteinniveau skulle ifølge den daværende normprofil maksimalt kunne understøtte 7,5 gram fordøjeligt lysin pr. FEsv, men grisene reagerede positivt på op til 9,2 gram fordøjeligt lysin pr. FEsv i vækstperioden fra 33 til 52 kg. Dette viste, at de relative krav til isoleucin, leucin og histidin kunne slækkes i forhold til lysin, hvilket Normudvalget derfor besluttede at gøre.
  • Et øget proteinniveau gav, som vist i tidligere afprøvninger, en øget kødprocent. I denne afprøvning gav 13 gram fordøjeligt protein pr. FEsv en effekt på 0,4 kødprocentenheder, en forbedret foderudnyttelse på ca. 0,01 FEsv pr. kg tilvækst og en forbedring af produktionsværdien på fire til seks procent. 

Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Niels Morten Sloth, Per Tybirk, Julie Krogsdahl, Sofja Eklund Koziara

Udgivet: 12. juli 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring