4. september 2018

Meddelelse Nr. 1142

Wraphø til søer i farestalden giver bedre mavesundhed

Daglig tildeling af 100-150 gram wraphø til søer i farestalden har en forbyggende effekt på mavesår.

Afprøvningen viste, at tildeling af 100-150 gram wraphø pr. dag til søer fra indsættelse i farestalden og frem til fravænning havde en sikker positiv effekt på mavesundheden målt på procentdelen af søer med aktuelt mavesårsindeks 6-8. Der var ingen effekt på antal dødfødte grise pr. kuld eller mælkeydelse udtrykt ved kuldtilvækst.

Der blev observeret nogle praktiske udfordringer ved at bruge wraphø i farestalden og dem skal man være opmærksomme på. Det handler om tilpasning af daglig tildelt mængde, muligt svineri i stien og udslusning af gylle, hvis der kommer for meget wraphø i gyllekanalen. 

Afprøvningen blev gennemført i tre besætninger med søer i kassestier i farestalden og hvor både tørfoder/vådfoder samt hjemmeblandet/indkøbt foder var repræsenteret.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Gunner Sørensen, Thomas Sønderby Bruun, Lisbeth Ulrich Hansen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 4. september 2018

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring