19. september 2018

Meddelelse Nr. 1148

Ovn-vitaminkoncept fra DSM øger produktionsværdien i smågrisefoder

Det høje vitaminniveau anbefalet af DSM førte til forbedret produktivitet og højere produktionsværdi end dansk standard.

Denne afprøvning med smågrise blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj med to grupper: en gruppe, som fik foder vitaminiseret efter DSM’s OVN-koncept og en gruppe, som fik foder efter dansk standard. 

Afprøvningen viste, at: 

  • DSM’s anbefaling for vitaminisering i smågrisefoder, kaldet ”The Optimum Vitamin Nutrition (OVN)”, gav en statistisk sikker forbedring af samtlige produktionsegenskaber samt produktionsværdien sammenlignet med dansk standard
  • en del, men ikke hele forskellen i produktiviteten, skyldes et ikke tilsigtet højere indhold af aminosyrer i OVN-gruppens foder
  • der var ikke forskel på sundhedsstatus eller dødelighed mellem de to grupper
  • indholdet af vitaminer i blodplasma og levervæv over tid, samt forskel i indhold mellem de to grupper udviklede sig forskelligt fra vitamin til vitamin.

I afprøvningen indgik omkring 1.250 grise i hver forsøgsgruppe samt 102 gentagelser.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 19. september 2018

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring